Předčasný důchod: Aktuální podmínky

01_duchod2

Pokud chcete do důchodu dříve, než je váš důchodový věk, pak je jednou z možností, vedle komerčního spoření, takzvaný předčasný důchod. My se dnes podíváme na to, kdy je možné do předčasného důchodu odejít a jaké jsou podmínky takového odchodu. Pojďme tedy na to!

Potřebná doba pojištění

Pokud chcete jít tedy do důchodu dříve, tedy před standardním věkem odchodu do důchodu, pak musíte splnit dvě podmínky. První podmínkou je to, abyste získali potřebnou dobu pojištění. Druhá podmínka pak je, abyste dosáhli stanoveného věku. Zastavíme-li se u první podmínky, pak platí, že potřebná doba pojištění se odvíjí od důchodového věku pojištěnce. Není rozhodující, v kterém roce odcházíte do předčasného důchodu, ale rozhoduje rok, v jakém dosáhnete důchodového věku pro váš řádný důchod. Od roku 2019 je tato doba 35 let. V současnosti tedy platí, že pokud odcházíte do předčasného důchodu, musíte mít pojištění za dobu 35 let.

Dosažení potřebného věku

Pro odchod do předčasného důchodu také musíte dosáhnout určitého věku. Nelze po 35 odpracovaných či jinak pojištěných letech jen tak odejít kdykoli do důchodu. Pokud je standardní důchodový věk občana pro řádný důchod nižší než 63 let, může tato osoba odejít do předčasného důchodu nejvýše o tři roky dříve. Pokud je váš důchodový věk vyšší než 63 let, pak můžete odejít do důchodového věku až o pět let dříve, nejdříve však ve svých 60 letech.

Jak se důchod krátí

Předčasný odchod do penze je určitě příjemný, avšak musí se za něj něco zaplatit. Váš nastávající důchod je totiž trvale krácen. Snižuje se procentní výměra důchodu za každý, byť jen započatých 90 dní. Krácení je následující:

  • o 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dní v období prvních 360 dní,
  • o 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dní v období od 361. do 720. dne,
  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní v období od 721. dne.

Váš důchodový věk si lze najít zde na stránkách ČSSZ, orientační kalkulačky předčasného důchodu lze pak najít na více místech na internetu, například zde.

 

Zdroj: Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, https://www.cssz.cz/duchodova-kalkulacka, https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/porovnani-predcasneho-duchodu/, https://www.naseduchody.cz/predcasny-starobni-duchod.html

 

Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.