Prahu trápí školní spádová turistika. Ta se chce bránit

děti

Základní školy ve velkých městech, zejména v Praze se potýkají s problémem, pro který se vžilo označení spádová turistika. O co konkrétně se jedná? A proč je jeho řešení nesnadné?

Co je spádová turistika? 

Ve zkratce lze říci, že spádová turistika je účelové přehlášení trvalého bydliště dítěte kvůli jeho přijetí na konkrétní základní školu. V současné době by se měly děti hlásit na tu základní školu, která je pro jejich ulici tzv. spádovou. Mnohým rodičům však daná základní škola z toho či onoho důvodu nevyhovuje a své dítě by raději viděli jinde. Proto mu změní trvalé bydliště – třeba k přátelům, známým či dokonce za úplatu – a využijí tak jejich adresy k tomu, aby bylo dítě přijato do školy podle jejich výběru.

Proč to rodiče dělají?

Důvodů, proč lidé takto obcházejí pravidla, je hned několik. Někdy je dítě na tolik fixováno na svého kamaráda, že mu rodiče chtějí umožnit chodit na stejnou školu. Jindy chtějí tímto způsobem dostat své dítě na školu, která je v jejich očích prestižnější. Další rodiče zase chtějí mít dítě ve škole, která je blízká jejich pracoviště.

I když mohou být tyto důvody v zásadě pochopitelné, školám a městským částem to působí nemalé problémy. Je pro ně již celkem běžné, že v době těsně před zápisem do prvních tříd nastane v jejich oblasti velký přesun až stovek dětí a všechny plány a odhady potřebných kapacit vezmou rychle za své. Není potom výjimkou, že se na danou základní školu nedostanou děti, které v jejich blízkosti skutečně bydlí.

děti

Foto: Pixabay

Co s tím?

Některým městským částem již s touto školní turistikou došla trpělivost a hodlají proti ní zakročit. Někde budou vyžadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě na adrese svého trvalého bydliště skutečně bydlí, jinde si chtějí přímo kontrolovat, že se trvalé bydliště dítěte shoduje s trvalým bydlištěm rodičů a jinde zase rovnou odmítnou ty děti, které mají bydliště ve spádové oblasti dané školy méně než tři měsíce. Má to však jeden háček.

Zákon totiž ani jeden z těchto způsobů nepřipouští a jasně říká, že trvalé bydliště ve spádové oblasti je jediným kritériem pro přijetí na základní školu. V případných soudních sporech s rodiči tak budou školy a městské části dost možná tahat za kratší konec. Starostové se proto snaží, vyjednat s magistrátem postup na jehož konci by byl návrh na změnu příslušného zákona.

Zdroje informací: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/738574/spadova-turistika-jako-velky-problem-praha-6-chce-proverovat-trvaly-pobyt-zaku-i-rodicu-kapacity-nestaci.html

http://www.sestka.cz/2021/7/zapisy-dozs-spadovou-turistiku-muze-vyresit-jen-zmena-zakonu

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.