Novela zákona má zatočit s energetickými šmejdy

01_elektricka_energie

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu energetického zákona, a to i s pozměňovacími návrhy Senátu, které byly daleko tvrdší proti takzvaným energetickým šmejdům než poslanecká verze novely. Nyní se již čeká jen na podpis prezidenta. Přibude-li po zákonem, či bude-li prezident při případném vetu přehlasován, začnou změny platit od prvního dne roku 2022.

S čím novela přichází

Novela zejména zakotvuje novou povinnost zprostředkovatelů energií registrovat se u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tento registr bude veřejně dostupný a každý si bude moci jednoduše zkontrolovat, zda ta osoba, která mu nabízí energie, je zprostředkovatel s řádnými náležitostmi. Zprostředkovatelé pro registraci budou muset splnit podmínky vzdělání, bezúhonnosti a spolehlivosti.

Doposud nebyli nikde registrování

Zákonná úprava do těchto dní vůbec neznala profesi energetického zprostředkovatele, jako profese, která je regulována a zapisována. Neplatila pro ně žádná zvláštní pravidla. To ve spojení se změnami v roce 2017, které spočívali v umožnění energetických aukcí, znamenalo rozvoj takzvaných energetických šmejdů. Tedy zprostředkovatelů používajících podvodných či nekalých praktik.

 S čím dalším novela přichází

Novela energetického zákona však nepřichází jen s regulací zprostředkovatelů. Dále obsahuje například ustanovení o tom, že se omezuje maximální délka uzavíraných smluv na dobu určitou. Stejně tak byly zpřesněny lhůty pro odmítnutí automatické prolongace. Dále například novela zpřesňuje podmínky oznamovanými zvýšení ceny ze strany dodavatele energií. I přes všechny výše uvedené novinky, které více chrání spotřebitele na trhu s energiemi, nabádá Energetický regulační úřad k tomu, aby lidé byli i po těchto změnách stále obezřetní.

Zdroj: https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/22788-s-novelou-energetickeho-zakona-pokroci-boj-proti-energetickym-smejdum-do-prakticke-faze
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.