Nemáte dostatek financí na školní pomůcky pro dítě? Pomoc můžete získat od státu

žáci

Jste v situaci, kdy zkrátka nemáte a nevíte, kde vzít peníze na pořízení nezbytných školních pomůcek? Nemáte na to, aby vaše dítě mohlo navštěvovat zájmový kroužek? Můžete si zažádat o příspěvek. Kdy a jak požádat stát o jednorázovou pomoc?

Situace, ve které se nachází řada rodičů. Vše se zdražuje a pořízení školních pomůcek je čím dál větším zásahem do peněženky. Pro mnohé je to problém, neboť zkrátka na to nemají. Stejně tak i některé děti nemohou navštěvovat zájmový kroužek, protože je to pro rodiče finančně nedostupné. Do jisté míry může pomoc stát.

Jednorázový příspěvek ze systému dávek v hmotné nouzi

Mimořádná okamžitá pomoc se týká několika životních situací. Díky tomu se vztahuje i na ty, kteří s ohledem na své příjmy, sociální a majetkové poměry nemají finance na úhradu výdajů souvisejících se vzděláním či zájmovou činností dítěte. Jedná se o náklady související se začátkem školního roku.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že se kdokoli může dostat do těžké životní situace. Rozhodně prý nechce, aby díky tomu trpěly děti. Proto stát nabízí v tomto směru pomoc prostřednictvím jednorázového příspěvku.

Kdo může žádat a na co lze příspěvek uplatnit

Příspěvek se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi, které nemohou uhradit potřebné výdaje související se vzděláním či zájmovou aktivitou. O mimořádnou okamžitou pomoc můžou zažádat rodiče dítěte do 26 let. Pokud se jde o studenta vysoké školy, musí se jednat o prezenční formu studia.

Příspěvek se vztahuje na školní pomůcky, učebnice, školní tašku, sportovní oblečení i obuv do hodiny tělesné výchovy, pracovní pomůcky a oděvy pro učně, zimní lyžařský kurz, školu v přírodě, zájmové a mimoškolní kroužky.

Jak a kde zažádat o příspěvek na školní pomůcky a zájmové aktivity

O příspěvek se žádá na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR (ÚP), kde žadatel, tj. rodič bydlí či se skutečně zdržuje. Je třeba žádost podat ještě před uhrazením konkrétních výdajů. Podává se na předepsaném formuláři, kde je třeba vymezit veškeré výdaje, na které se příspěvek vztahuje.

Žádost je možné podat prostřednictvím elektronické identity občana, tj. přes bankovní identitu, eObčanku či datovou schránku, dále písemně poštou, jakožto i osobně na příslušném kontaktním pracovišti ÚP. Každá žádost je posuzována individuálně. Úřad práce rozhodne, zda dávka bude poskytnuta a v jaké výši.

Zdroj: https://www.finance.cz/novinky/nema-vase-rodina-na-skolni-pomucky-ci-krouzky-pro-deti-v-zari-vam-muze-pomoci-stat/

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-vydaji-na-skolni-pomucky-nebo-krouzky-muze-na-zacatku-skolniho-roku-pomoci-i-stat-pokracuje-projekt-obedy-do-skol

Náhledové foto: Pixabay