Kdy u nehody povinné ručení nevyužijete

Povinné ručení

Povinné ručení je produkt, který za vás hradí takovou škodu, kterou jinému způsobíte při užívání vašeho automobilu či jiného vozidla. Dnes se však podíváme na případy, kdy se povinné ručení na takovou škodu nevyužije, a budete muset škodu platit sami. Jaké má tedy povinné ručení výjimky?

Limit pojištění a řízení bez řidičáku

Prvním omezením působnosti povinného ručení je to, že z pojištění se platí škoda jen do výše, která odpovídá výše limitu sjednaného v pojistné smlouvě. Vše, co je nad tuto částku, již musíte platit sami. Existují ale i další výjimky.  Zákon č. 168/1999 Sb., stanovuje, že pojistitel má právo po pojištěném požadovat náhradu za to, co již vyplatil v případě, kdy došlo k úmyslnému způsobení škody, řízení bez řidičáku, řízení v době zákazu činnosti apod.

Postih za porušení základních povinností

Právě porušení základních povinností při provozu vozidla na pozemních komunikacích je důvodem pro neplacení škody z povinného ručení, a navíc právo pojistitele vymáhat náhradu za to, co již vyplatil poškozenému. Ve smyslu zákona tento pojem znamená provozování vozidla, které svou konstrukcí či technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu.

Když řídíte vozidlo ve špatném technickém stavu

Dále můžeme čerpat například i z rozhodovací praxe soudů. Například Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku (31 Cdo 475/2020 z června 2020), rozhodl, že porušení základních povinností při provozu vozidla je i situace, kdy vozidlo svým stavem a konstrukcí neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na silnicích, přičemž je rozhodné, zda pojištěný věděl o tomto porušení či při zachování běžné péče o takovém porušení vědět měl či mohl. Řídíte-li tedy například auto, které je ve velmi špatném stavu a neodpovídá bezpečným zásadám provozu, jde o důvod, proč nebude škoda vámi způsobená hrazena z povinného ručení.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.