Kdy máte nárok na invalidní důchod

peníze

Pokud máte sníženou dlouhodobou schopnost pracovat, máte nárok na invalidní důchod. My se dnes podíváme na to, jak se tento stav zjišťuje, kdo o něm rozhoduje a jaké jsou další podmínky. Pojďme tedy na to!

Stupeň invalidity

První podmínkou je, aby u vás byla zjištěna invalidita v jednom ze tří stupňů. Toto zkoumá posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení, který vás vyšetří a vystaví posudek pro ČSSZ. O invaliditě rozhoduje pokles vaší pracovní schopnosti. Pokud je vaše schopnost vykonávat výdělečnou činnost snížena odpovídajícím tělesným a duševním možnostem, vzdělání, zkušenostem a znalostem, pak jste invalidní. Invalidita se dělí na stupně dle výše tohoto poklesu. První stupeň představuje pokles od 35 do 49 procent, druhý stupeň 50 až 69 procent a poslední třetí stupeň znamená pokles pracovní schopnosti o 70 a více procent.

Minimální délka vašeho pojištění

Další podmínkou je, aby důchodce byl ve svém životě určitou minimální dobu pojištěn. Musíte se účastnit na důchodovém pojištění, a to na základě práce v zaměstnání nebo při samostatné výdělečné činnosti. Potřebná doba se liší dle věku žadatele.

  • do 20 let: postačí pojistná doba méně než 1 rok,
  • od 20 do 22 let: postačí pojistná doba 1 rok,
  • od 22 do 24 let: postačí pojistná doba 2 let,
  • od 24 do 26 let: postačí pojistná doba 3 let,
  • od 26 do 28 let: postačí pojistná doba 4 let,
  • nad 28 let: pojistná doba 5 let.

Výše invalidního důchodu

Výši invalidního důchodu určuje dopočtená doba dle počtu odpracovaných let. Dopočtená doba je úsek od vzniku invalidity do dosažení vašeho důchodového věku. Samotná penze se pak skládá ze základní a procentní výměry. Základní je pro všechny důchodce stejná a v tomto roce představuje 4 040 Kč. Procentní pak závisí na počtu odpracovaných let a na průměru vašich hrubých výdělků za rozhodné období, kterými jsou pro rok 2023 léta 1986 až 2022. Dále je výše ovlivněna také stupněm invalidity. Výše procentní výměry invalidního důchodu je procentní sazba za každý celý rok doby pojištění, kdy pro první stupeň invalidity jde o 0,5 % z výpočtového základu, u druhého stupně je to 0,75 % a u třetího 1,5 %.

Zdroj: https://www.cssz.cz/invalidni-duchod, https://www.penize.cz/invalidni-duchod/436332-invalidni-duchod-2023-kdo-ma-narok-a-kolik-dostane

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.