Etický prodej konopných produktů není utopie. Lze jej dosáhnout pomocí řádné regulace, říká zakladatel ABPA Vojtěch Ulman

Automaty

Prodej konopných produktů není v České republice řádně legislativně upraven. V současné době jedná vláda o potenciálním zákazu CBD v potravinách a produktů s HHC, v čemž Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA) spatřuje zásadní problém. Zákaz totiž neznamená, že látky zmizí, právě naopak. Navíc uškodí koncovému zákazníkovi, neboť kvalita produktů nebude kontrolována. Ideálním řešením je právní regulace, kdy budou nastavena přísná pravidla prodeje konopných produktů. Lze v tomto případě zajistit, aby byl prodej zcela etický?

Pokud se zaměříme na kanabinoid HHC, přírodní extrakt z konopí, aktuálně neexistuje zákon, který by tuto látku kategorizoval a umožnil tak její prodej pod štítkem potraviny, doplňku stravy či jiného druhu zboží. Z tohoto důvodu nemohou prodejci legálně uvádět informace o vlastnostech a účincích produktů s HHC. Právě informovanost zákazníků by však měla být jedním z klíčových aspektů etického prodeje.

Ve většině pokrokových zemí, jako je Kanada nebo USA, jsou konopné produkty legalizovány a regulovány, což umožňuje jejich prodej v licencovaných obchodech, automatech a také přes internet. V těchto zemích jsou prodejci konopných produktů často povinni dodržovat určité standardy kvality a bezpečnosti, mohou být také podrobeni pravidelné kontrole a auditu. V případě Evropy mohou například v Nizozemsku zletilí zákazníci zakoupit konopné produkty ve specializovaných obchodech, tzv. coffee shopech, které jsou regulovány a licencovány místními úřady. Coffee shopy musí splňovat určité podmínky, jako je omezení prodeje na maximálně 5 gramů konopí na zákazníka a zákaz prodeje alkoholu v prostorách obchodu.

Regulací k etickému prodeji

Etika spočívá v minimalizaci negativních sociálních a zdravotních dopadů na společnost. Etického prodeje kanabinoidů lze dosáhnout pomocí férové regulace. Ta zajistí ochranu spotřebitelů a kvalitu i bezpečnost produktů prostřednictvím pravidelného testování produktů. Dále zaručí, že si kanabinoidy nebudou moci koupit děti a mladiství, a to pomocí ověřování věku.

Jádrem regulovaného etického prodeje by měla být také dostatečná informovanost zákazníků o potenciálních rizicích při nesprávném užívání. Prodejci by měli poskytnout dostatečné množství informací, aby mohli zákazníci učinit vlastní rozhodnutí o tom, zda si produkt koupí. Kvůli současné legislativě však není možné u produktů s HHC a některých produktů s CBDCBD uvádět možné výhody a rizika spojená s užíváním dané látky. Prodejcům, kteří spotřebitelům s užíváním radí, dokonce hrozí pokuta. Právě proto je ABPA zastáncem regulace kanabinoidů, která zajistí volně dostupné informace pro spotřebitele.

Prodejní automatyFoto: Se svolením Vojtěcha Ulmana

Žádná regulace? Tak seberegulace

Asociace za bezpečné prodejní automaty chce zajistit bezpečný a prosperující trh s konopnými produkty, proto zastáváme politiku přísné seberegulace. Zavedli jsme etický kodex, v rámci něhož se členové Asociace zavazují k vlastní regulaci a kontrole kvality nabízeného zboží a zavedení čteček občanských průkazů na prodejních automatech. Zároveň nemohou prodávat produkty jako HHC edibles či kratom, u nichž existuje při nezkušeném nadměrném užívání riziko nežádoucích účinků.

Produkty, které prodávají členové Asociace, jsou na základě etického kodexu ABPA pravidelně testovány na těžké kovy a plísně, aby prodejci mohli zaručit maximální kvalitu a bezpečnost. Zároveň v současné době projednáváme s ostatními členy možnou změnu designu jednotlivých obalů kanabinoidů, aby jejich podoba nelákala k nákupu nezletilé.

ABPA by měla sloužit jako nástroj pro dialog mezi prodejci a legislativou pro vytvoření adekvátního legislativního rámce. Seberegulace zahrnuje dobrovolné akce a závazky ze strany Asociace a jejích členů k dodržování těchto pravidel a prosazování transparentnosti, férového jednání a zodpovědnosti v oboru. Cílem je dosáhnout vyšších standardů než skrze „pouhé“ dodržování zákona, a také zlepšit pověst a důvěryhodnost celého odvětví.

Moderní technologie jsou velkým pomocníkem

V současné době zjišťujeme možnosti využití nových prodejních automatů, které by nákup konopných produktů ulehčily a zároveň pomohly při kontrole věku spotřebitele. Toho se dá docílit například prostřednictvím ověření věku skrze bankovní identitu. Moderní automaty navíc nabízí sofistikovanou platformu pro edukaci zákazníka pomocí velkých dotykových displejů, což vnímáme jako hlavní krok k harm reduction, tedy snížení výskytu potenciálních rizik při užívání kanabinoidů.

Etický prodej spočívá především v tom, že na první místo je stavěna bezpečnost zákazníka a prodejce cílí na eliminaci rizik spojených s prodejem konopných produktů. V kombinaci s moderními technologiemi pro ověření věku na prodejních automatech a dotykovými displeji s relevantními informacemi o kanabinoidech, které poskytnou zákazníkům důležité informace o produktech a správném užití, věřím, že jsme schopni zajistit bezpečný a zodpovědný prodej konopných produktů a zároveň zvýšit informovanost veřejnosti o tomto segmentu.

Zdroje info: Autor,  Vojtěch Ulman

Náhledové foto: Se svolením Vojtěcha Ulmana

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.