Důchody přiznané letos budou vyšší, než ty v roce 2023

02_duchod

Pokud máte možnost rozhodnout se, kdy odejít do důchodu, a požádat tedy o výpočet starobní penze, určitě neotálejte. Ze rovnání totiž vyplývá, že důchody, které budou penzistům přiznávány v tomto roce, budou vyšší oproti důchodům, které vám stát vypočte a přizná až v roce 2023. O jaké rozdíly se jedná?

Proč se výše důchodů tak liší

Dle propočtů, které se dělaly v několika variantách příjmů žadatelů při délce pojištění 45 let, vyplývá, že penze přiznané v tomto roce budou výrazně vyšší než ty v přiznané až příští rok. Proč je tomu tak? Jde o důsledek toho, že důchody přiznané v roce 2022 prošly dvěma mimořádnými valorizacemi a jednou pravidelnou na začátku roku. Tyto důchody, které byly v roce 2022 třikrát valorizovány, pak budou následně opět valorizovány k prvnímu lednu roku 2023. U těchto důchodů se zvýší základní výměra o 140 Kč a procentní se zvýší o 5,1 %. Tyto valorizované důchody se pak dají porovnat s důchody, které budou teprve poprvé přiznány v roce 2023.

Srovnání důchodů

Srovnání provedla skupina Freedom Financial Services a došla k zajímavým výsledkům. Nejprve se podíváme na příklad osoby s minimálním vyměřovacím základem pro OSVČ. V roce 2022 po dvou mimořádných valorizacích v roce 2022 a pravidelné v roce 2023 je důchod této osoby 11 894 Kč. Pokud by však osoba žádala o důchod až v roce 2023, má důchod jen 10 838 Kč. U důchodce, který pobíral minimální mzdu jde o 17 115 Kč při valorizacích do ledna 2023, a o 15 360 Kč, kdyby žádal až v průběhu roku 2023. Ještě jeden příklad, a to příklad průměrné mzdy k druhému kvartálu tohoto roku (něco přes 40 tisíc korun). Po roce 2022 a po valorizaci k lednu 2023 má tento důchodce 22 683 Kč měsíčně, ale kdyby mu byl přiznán důchod až v průběhu roku 2023, měl by jen 20 185 Kč.

Kdy tedy odejít do důchodu?

Pokud dosáhnete důchodového věku již v roce 2022 a stanete se tedy oprávněným k tomu pobírat starobní penzi, určitě o ni zažádejte již v tomto roce. Jde o výhodnější variantu, kdy ještě stihnete pravidelnou valorizaci k 1. lednu 2023. jak bylo již výše uvedeno, rozdíl je v řádech jednotek tisíců. Je dobré tedy stihnout požádat o důchod do 31. prosince tohoto roku. Vyhnete se znatelně nízké penzi. Pokud však dosáhnete důchodového věku až v roce 2023 a není vám přiznán předčasný důchod, máte dvě možnosti. První je, že zažádáte o důchod klasicky až v době, kdy vám v roce 2023 vznikne na tuto penzi nárok. Jak bylo již výše uvedeno, může to však znamenat výrazně nižší penzi. Druhou možností je právě předčasný důchod. Je zde totiž možnost, jak se vyhnout sankci ve formě snížení penze. Zažádejte o předčasný důchod, ale požádejte také o odložení výplaty důchodu. V této době pak dále odvádějte pojistné z vaší výdělečné činnosti, nejlépe až do okamžiku, kdy vám vznikne nárok na řádný důchod. Pak se vám nebudou počítat sankce, které by vám váš „předčasný“ důchod snižovaly.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/penze/starobni-predcasny-duchod-valorizace-duchodovy-vek.A221006_124111_penze_sov, https://www.mesec.cz/clanky/do-duchodu-jdete-jeste-letos-budete-mit-vyssi-penzi-nez-pokud-pockate-na-pristi-rok/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.