Covid komplikuje vztahy na pracovišti

Zaměstnání

Vztahy na pracovištích utrpěly za dob pandemických roků 2020 a 2021 velké rány. Velká část firem, byť vyloženě nemusela, přešla do módu home office či byla z důvodů nákazy částečně uzavřena. To samozřejmě ovlivnilo i vztahy mezi zaměstnanci. Jak? Na to se dnes společně podíváme. Pojďme na to!

Nedostatek sociálního kontaktu

Vztahy na pracovišti dle průzkumu negativně ovlivnil zejména nedostatek sociálního kontaktu na pracovišti a s tím spojená absence neformálních vztahů mezi zaměstnanci. Zmíněný průzkum byl vytvořen pro společnost Welcome to teh Jungle. Dále průzkum ukázal, že až 59 procent zaměstnanců se během pandemie cítilo v menším spojení s kolegy oproti normálnímu stavu. Například manažerka ze společnosti MONETA Money Bank k distanční formě práce dodává, že když byl online meeting, zaměřoval se často na konkrétní jeden problém. V práci však chyběla diskuse a navazující problémy, které s problematikou souvisí. V online prostoru se eliminovala řada témat, na které dojde řeč, pokud je daný meeting osobní.

Neformální vztahy zaměstnanců mimo práci

Pro dobrý tým na pracovišti je obvykle také dobré, když se zaměstnanci občas scházejí i mimo práci a je mezi nimi přátelský vztah. Bohužel zejména fáze pandemie, kdy bylo omezené setkávání se, i tuto možnost eliminovala. Vytratilo se tedy například pozvání kolegy na pivo, víno nebo na kávu. Jak bude však níže uvedeno, i s těmito podmínkami se čeští zaměstnanci vypořádali a našli si náhradní aktivity.

Zábava v online prostoru

Zástupci společností MONETA Money Bank nebo Modrá pyramida potvrzují, že stejně tak jako se do určité míry přesunula práce do světa online, i zábava se posunula podobným směrem. Z vlastní iniciativy například na pracovištích vznikala například setkání u sklenky vína či piva přes online hovory, při kterých zaměstnanci hráli i online hry. Na pracovištích jste tedy také mohli narazit na herní večery spojené s konkrétním herním titulem a hodnotnými cenami.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/prace-zamestnanec-kolega-vztahy-pracoviste-kancelar.A210922_133148_podnikani_daja
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.