Asistentů pedagogů je skoro více než dětí: Často suplují neschopnost rodičů

škola

Současná třída na základní škole je bezesporu naprosto odlišná od té, která existovala před několika lety. Minimálně tím, že v ní skoro vždy najdete asistenta pedagoga. Ten má pochopitelně pomáhat dětem, jež mají v posudku nějakou poruchu učení, případně mají jiné obtíže. Krásná myšlenka, nicméně praxe bývá často poněkud odlišná. Bohužel. Rozhodně nelze obecně zpochybňovat myšlenku pomoci dítěti tím, že se k němu přiřadí asistent. Přesto je tady několik silných trhlin.

Dítě je prostě jen líné

Velké množství dětí prostě jen nechce ve škole pracovat. Rodiče jim vyběhají asistenta, který má nějakým způsobem pomoct. Dítě ale sedí v lavici, nechce se mu, nemá motivaci. Co má tedy samotný asistent dělat, když z domu nepřichází žádný impuls. Rodiče už přece udělali dost, asistenta dítě má. Ten často pouze dítě ponouká, aby něco v hodině dělalo. Fakt, že samotný žák nebo žákyně třeba jen píše do sešitu písmem, jež po sobě nepřečte, je další na řadě. Pokud by asistent zápisy psal sám, dítě se také nikam výrazně neposune. Probudí ho až špatné známky. Když dobře… Podobné líné děti se dříve musely probudit samotné. Když se tak nestalo, dostaly doma co proto. Pokud ani toto nepomohlo, šly s hrůznými známkami do zvláštní či poté nově pojmenované speciální školy.

V některých případech je asistent zapotřebí

Ano, jasně, pokud je dítě třeba tělesně postižené, asistent je maximálně na místě. Pomáhá dítěti s nošením věcí, případně přichystáním pomůcek a tak dále. Stejně tak v případě těžší dysgrafie může asistent psát zápisy. Pokud se dítě z jeho zápisů opravdu pravidelně učí, není co řešit. Takovýchto případů ale spíše ubývá. Mnohem více si rodiče možná i nevědomky objednávají asistenty na léčbu dětské lenosti.

Mnohem lepší posuzování

Rozhodně by to stálo za to. Posudek by měl být u dítěte zřejmě mnohem preciznější. Pokud sedí odborník ve dvou vyučovacích hodinách a získá jen kusé informace od rodičů a pedagogů, je to zřejmě málo. Asistent by se měl přidělovat jen v momentech, kdy je to skutečně zapotřebí.

Nebyly lepší speciální školy?

Moderní výklad inkluze je rozhodně proti. Vždyť lídři kolektivu dokážou táhnout i ty nejslabší děti. Ve skutečnosti je ale mnohdy opak pravdou. Šikovné děti spíše ztrácejí motivaci a jejich úroveň klesá. Bohužel. V něčem rozhodně speciální školy byly dobré. Učivo se uzpůsobilo přesně slabším dětem, které mohly rychleji pocítit úspěch. V tradiční třídě na základní škole jim to moc dopřáno není. Zcela logicky.

Genetický vzorec

Ten je jasně daný. Když byli oba rodiče dítěte na základní škole na chvostu třídy, propadali a vychodili zvláštní školu, je situace jasná. Ano, dítě může být géniem, ale většinou tomu tak nebývá. Rodiče ale chtějí, aby rozhodně bylo na základní škole. Ostatně každý rodič si přeje, aby ho jeho potomek překonal.

Zdroje info: Autor, https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/rozdeleni-kompetenci-mezi-tridnim-ucitelem-a-asistentem-pedagoga-v-peci-o-zaky-se-svp-iii

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21912/zacinajici-asistent-pedagoga.html

 Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.