Ambiciózní plány: Namibie chce ovládnout trh s bateriemi

těžba

Namibie se chce stát velkým hráčem na trhu s bateriemi. Země disponuje bohatými ložisky lithia a vzácných zemin, ale k dosažení svých ambicí se musí vypořádat s nedostatečnou infrastrukturou.

Namibie: Klenot těžebního průmyslu

Namibie, jedna z největších a nejsušších zemí subsaharské Afriky, skrývá na svém rozlehlém území skrytý poklad – ložiska lithia a dalších vzácných zemin. Tyto nerosty jsou klíčovými surovinami pro výrobu baterií, které jsou nezbytné ke globálnímu přechodu na čistou energii.

Význam Namibie v oblasti obnovitelných surovin si uvědomila i Evropská unie, a to včas. Loňský rok přinesl historickou dohodu mezi Namibií a EU o dodávkách zeleného vodíku a minerálů potřebných pro technologie čisté energie. Tato dohoda podpořila rozvoj namibijského těžebního průmyslu a místní ekonomiky.

Namibie však musí čelit velkým výzvám. Africká země musí totiž nejprve vyřešit velké problémy v oblasti infrastruktury.

Zákaz vývozu a problémy s infrastrukturou

Namibie se letos rozhodla zakázat vývoz nezpracovaného lithia a minerálů vzácných zemin. Tento krok je správným směrem, aby země mohla využít rostoucí globální poptávky po těchto surovinách. Avšak aby se Namibie stala skutečným hráčem na trhu, je třeba provést rozsáhlé investice do infrastruktury.

Generální ředitel společnosti Andrada Mining, Anthony Viljoen, zdůrazňuje, že rozvoj zpracovatelských zařízení pro baterie je složitý proces, který vyžaduje masivní investice do infrastruktury, zejména do vody, energie a logistiky. To není úkol na jedno odpoledne.

Namibie by ale mohla využít spolupráce s EU k rozvoji rozsáhlých infrastrukturních projektů potřebných pro podporu místního zpracování kovů pro baterie.

Abú Zabí jako inspirace

Joe Walsh, výkonný ředitel Lepidico, uvedl, že i když jeho firma plánuje vyrábět lithiový koncentrát v Namibii, zpracování bude probíhat v Abú Zabí. Důvod? Efektivní infrastruktura. To jsou velmi dobré příklady účinné a efektivní infrastruktury, která by byla obrovským přínosem, kdyby měla být instalována například ve Walvis Bay v Namibii,“ dodal Walsh.

Zdroje info: X, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-19/namibia-seeks-to-tap-resource-potential-after-lithium-ore-ban, https://www.reuters.com/markets/commodities/namibias-battery-metal-ambitions-rest-infrastructure-miners-say-2023-10-25/

Náhledové foto: Pixabay