Zaměstnanecké benefity: Další změny v pořádání večírků a kulturních akcí

01_zamestnanci

Zaměstnanecké benefity v podobě příspěvku na stravování, na dovolenou jsou pro většinu už samozřejmostí. Pravidla pro akce pořádané zaměstnavatelem se však od letošního roku změnila. Zanedlouho má dojít k další úpravě.

Změna u příspěvku na stravování

Ke změně došlo v oblasti stravování. Zaměstnavatel má několik možností, jak přispívat svým zaměstnancům na stravování, tj. stravováním v závodní jídelně, stravenkou či stravovacím paušálem. Tyto možnosti dříve fungovaly odlišně. Od letošního ledna došlo ke sjednocení pod jednotné označení příspěvek na stravování. Podstatnou novinkou je, že jakákoli výše stravování bude nyní na straně zaměstnavatele účtována na vrub daňového nákladu. To znamená, že firmy si můžou odečíst z daní plnou hodnotu stravování, bez ohledu na to, zda se jedná o stravování ve firemní jídelně, využívající stravenky či stravovací paušál.

Pořádání večírků a jiných zaměstnaneckých akcí

Mikulášské, vánoční večírky, jakožto různé sportovní akce jsou běžnou součástí zaměstnaneckého benefitu. Mnohdy se jedná o akce pořádané pro své zaměstnance i jejich rodinné příslušníky. Firmy nadále mohou svým zaměstnancům poskytovat benefity. Nicméně vládní konsolidační balíček zavedl pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti u tzv. osobních zaměstnaneckých benefitů maximální limit ve výši průměrné mzdy.

Pro letošní rok se jedná o částku do výše 21 983 Kč. Zaměstnavatelé samozřejmě mohou svým zaměstnancům poskytovat benefity nad tento limit. Pakliže však u volnočasových benefitů dojde k překročení výše uvedené částky, bude se toto plnění na straně zaměstnance i zaměstnavatele danit, a to stejně jako běžný příjem a rovněž se z něho bude odvádět i pojistné.

Plánovaná změna u akcí pro zaměstnance

Další úpravou se potvrzuje, že jsou od daně z příjmů osvobozeny nepeněžní příjmy z účasti na veškerých společenských akcí pořádané zaměstnavatelem, a to včetně sportovních i kulturních. Od daně ze závislé činnosti jsou osvobozené taktéž příjmy plynoucí z účasti zaměstnance či jeho rodinného příslušníka na společenské akci pořádané pro omezený okruh účastníků, pakliže podobou k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavatelem obvyklé a její rozsah i forma jsou adekvátní.

Ruší se spojení kulturní i sportovní. Změna tak spočívá ve větší možnosti osvobozeného příjmu zaměstnanců při účasti na jakékoli společenské akci pořádané zaměstnavatelem pro vymezený okruh účastníků, tj. neveřejné akci.

Čeká se na schválení Senátem ČR

Pozměňovacím návrhem dochází k zavedení odlišné účinnosti navržených změn. Některé můžou zaměstnavatelé využít zpětně pro letošní rok 2024. Samozřejmě se to netýká osvobození všech společenských akcí pořádaných zaměstnavatelem. Zde je navržena účinnost na první den následujícího kalendářního měsíce, a to po dni vyhlášení tohoto zákona. Zkrátka a jednoduše se použijí pro příjmy poskytnuté zaměstnavatelem od tohoto dne, a nikoli dle obecného pravidla použití pro celé dané zdaňovací období. A to i v případě, že nastane změna v jeho průběhu. Novela prošla Poslaneckou sněmovnou, čeká se už jen na schválení Senátem ČR.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/benfity-voloncasove-prispevky-zamestnavatale-podminky.A240503_112919_viteze_frp

https://www.podnikatel.cz/clanky/zmena-v-poradani-vecirku-kulturnich-a-sportovnich-akci-pro-zamestnance/

Náhledové foto: Pixabay