Výživné Archív

Rozvod – kdy se vás týká výživné na manžela?

9.7.2018

Výživné na děti známe. Při vašem rozvodu však může nastat situace, kdy výživné může požadovat i jeden z manželů. Rozhodne-li tak soud, bude muset druhý jeho výživné hradit. Nejedná se o příliš častou situaci, avšak můžeme se podívat na varianty,

Výživné na dítě: Kdy je třeba platit zálohy

25.11.2016

Výživné pro dítě patří mezi poplatky, které zdánlivě nebudí nijak velkou pozornost, nicméně mnohé rodiny právě s výživným počítají. Zejména nepravidelné příjmy konkrétního rodiče, jenž je povinen hradit výživné, s sebou mohou nést mnohá rizika. Jaké jsou tedy standardní podmínky pro