Nová tabulka ministerstva pro výpočet výživného

Peníze

Ministerstvo spravedlnosti nedávno vydalo novou, nutno dodat, že doporučující, tabulku, která určuje, jak vysoké by mělo být výživné na děti, které stanovují soudy. Tato tabulka nahrazuje tu z roku 2010, která již delší dobu neodpovídala praxi a realitě. Co nového tabulka přináší, jak má být výživné vysoké a musí se dle tabulky soudy řídit?

Co nového tabulka přináší

Jaké změny tedy nový doporučující materiál ministerstva spravedlnosti přináší? Snižují se počty věkových kategorií, dosavadních pět nahrazují jen čtyři. Věk je navíc orientační, rozhoduje životní etapa vyživovaného dítěte. Jde o etapy předškolního věku, prvního a druhého stupně základní školy a střední škola a vyšší vzdělávání. Občanský zákoník zohledňuje při výživném odůvodněné potřeby dítěte, právě tyto etapy nejspíše více odpovídají takovému požadavku. Stará tabulka také určovala výživné na každé dítě zvláště. Nyní však tabulka zohlední také to, na kolik dětí rodič alimenty platí. Tabulka také zohledňuje, jak se povinný rodič fakticky (nejen dle označení druhu styku dle výroku soudu v rozsudku) zapojuje do výchovy dítěte.

Kolik musí rodiči zůstat

Nová tabulka také zavádí novinku, která spočívá v tom, že stanovuje kontrolní částku, která by měla rodiči, který je z výživného povinen, zůstat po odečtení výživného. Manuál ministerstva spravedlnosti určuje dvě metody, jak také kontrolní částky dosáhnout. Může jít o procento z příjmů rodiče nebo o pevnou částku. Procentuální určení pak obsahuje sama tabulka. Pevná částka se pak určuje dle nezabavitelné částky, která se používá například při exekuci srážkami ze mzdy povinného nebo o oddlužení.

Nová podoba tabulky

 

Etapa Věk dítěte

(zpravidla)

Podíl výživného na příjmu povinného
1 vyživovací povinnost 2 vyživovací povinnosti 3 vyživovací povinnosti 4 vyživovací povinnosti  
Předškolní věk 0–5 let 14 % 12 % 10 % 8 %  
I. stupeň ZŠ  6–10 let 16 % 14 % 12 % 10 %  
II. stupeň ZŠ[1] 11–15 let 18 % 16 % 14 % 12 %  
SŠ a vyšší vzdělávání 16 a více let 20 % 18 % 16 % 14 %  
Kontrolní částka Pevná spodní hranice 66 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (podle toho, která částka je vyšší) 55 % z příjmu nebo

pevná spodní hranice (podle toho, která částka je vyšší)

50 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (podle toho, která částka je vyšší)  

[1] Do této etapy spadá také nižší stupeň víceletého gymnázia.

Zdroj tabulky: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Zdroje: https://www.iurium.cz/2022/10/12/co-prinasi-nova-tabulka-ministerstva-pro-vypocet-vyzivneho/, https://vyzivne.justice.cz/doporucujici-tabulka-vyzivneho-a-manual-k-ni/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.