Zálohy na výživné

Výživné na dítě: Kdy je třeba platit zálohy

Výživné pro dítě patří mezi poplatky, které zdánlivě nebudí nijak velkou pozornost, nicméně mnohé rodiny právě s výživným počítají. Zejména nepravidelné příjmy konkrétního rodiče, jenž je povinen hradit výživné, s sebou mohou nést mnohá rizika. Jaké jsou tedy standardní podmínky pro přiznání zálohy vztahující se k výživnému? To si povíme v následujících řádcích, a to poměrně podrobně. Bez problémů tak získáte alespoň minimální přehled o tomto poplatku. Společně i tak uděláme přehled o této platbě.

Srovnání životní úrovně dětí a dospělých

V první řadě je třeba konstatovat, že životní úroveň dětí by měla být srovnatelná s tou, kterou mají dospělí. Při určování samotné výše výživného je bráno v potaz hned několik důležitých faktů. Tím nejdůležitějším jsou bezesporu momentální poměry dítěte, v nichž žije. Určitě je třeba také zkoumat, jestli se dotyčného netýkají přílišná rizika. Majetková rizika nepřiměřeného charakteru mohou vést právě ke stanovení konkrétní výše zálohy na výživné. Tohoto faktu je třeba si být vědom, jelikož zálohy mohou přijít.

Kdy konkrétně vzniká právo na zálohu?

Vyživovací povinnost rodiče k dítěti může stanovit z hlediska záloh soud. Osoba může složit zálohu na výživné, která bude splatná v době budoucí. Soud se takto staví hlavně k rodičům, kteří mají nepravidelný příjem. Někdy se také může jednat o situaci, kdy se dotyčný rozhodne pro vycestování do některé ze zahraničních zemí. Právě tento pobyt by mohl znesnadnit celé placení výživného v pravidelné podobě. Výše zálohy pochopitelně musí odpovídat potřebám daného dítěte.

Poskytnutím zálohy nezaniknou vyživovací povinnosti

Mnozí si myslí, že poskytnutím zálohy již automaticky zaniknou vyživovací povinnosti. Opak je ale pravdou. Výživné je ovšem možné přiznat až od konkrétního dne, kdy bylo zahájeno soudní řízení. Poskytnutím zálohy výživného v žádném případě nezaniká vyživovací povinnost vůči dítěti. Pouze se mění doba splatnosti a charakteristika celého výživného.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *