Jak co nejúčinněji vymáhat výživné

Nejčastěji se v dnešní době povinnost placení výživného vztahuje na rodiče, kteří se s druhým rodičem rozvedli a musí platit „na své dítě“ částky k jeho rozvoji a uspokojení potřeb. Často se však také stává, že povinný rodič neplní svou povinnost, nejčastěji uloženou rozhodnutím soudu. My se dnes podíváme na to, jak po takovém rodiči alimenty co nejúčinněji vymáhat. Pojďme na to!

Výživné založené mimosoudní dohodou

Nejlepším způsobem, jak začít proces vymáhání dlužného výživného, je upozornění povinného rodiče. Ne vždycky totiž neplatí rodič ze špatného úmyslu. Pokud však upozornění nevede k nápravě, musíte dále pokračovat ve vymáhání. Jde-li o výživné na základě mimosoudní dohody o výživném, nemáte v ruce rozhodnutí soudu. Nejprve tedy sepište písemnou výzvu ke splacení dlužného výživného. Do výzvy zapracujte také poučení o tom, že se můžete obrátit na soudní řešení. Váš další krok může spočívat v tom, že podáte návrh na určení vyživovací povinnosti. Ten adresujte okresnímu soudu, který je místně příslušný dle bydliště dítěte, na které se výživné platí.

Vyživovací povinnost vyplývající ze soudního rozhodnutí

Pokud však máte již rozhodnutí soudu (výživné vzniklo dohodou, kterou schválil soud, nebo povinnost vznikla přímo rozhodnutím soudu), máte lepší pozici. Také však raději začněte písemnou výzvou. V ní poučte neplatiče, že věc můžete řešit exekucí nebo trestním oznámením. Když i nadále bude vašemu dítěti výživné chybět, můžete buď podat trestní řízení nebo návrh na výkon, tedy exekuci, soudního rozhodnutí. Popřípadě obojí.

Jak získat dlužné výživné

Jak se dále domáhat výživného, které dítěti povinný rodič dluží? Jak bylo již výše uvedeno, dlužné částky lze vymáhat exekucí. Vykonávací řízení lze vést buď soudně (dle občanského soudního řádu), nebo v exekučním řízení (dle exekučního řádu). Exekuční řízení je častější i efektivnější. Návrh na exekuci podáte u soudního exekutora. Exekutor pak má řadu možností, jak pro vaše dítě vymoci alimenty. Jde například o srážky ze mzdy, obstavení bankovního účtu, zabavení a prodej nemovitosti, zabavení a prodej movitých věcí a podobně.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/vymahani-alimentu
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.