Nová pravidla pro stanovení výživného na děti

Přídavky na děti

Výši výživného, které je povinen rodič platit dítěti, nejčastěji k rukám druhého z rodičů, určuje v rozsudku soud. Od září tohoto roku začaly soudy vypočítávat výši takto stanovovaného výživného dle nových pravidel. My se na tato pravidla společně podíváme.

Tabulka je pomocná, nikoli závazná

Dopředu však musíme upozornit, že jde o jakousi metodickou a orientační tabulku, kterou by měly soudy aplikovat při výpočtu a určování výživného. Nejde však o závazný dokument, který by měl charakter právního předpisu. Lze s ním tedy počítat a lze s ním pracovat, nejde se však na něj na 100 % spoléhat. Ministerstvo spravedlnosti doteď používalo metodickou tabulku, kterou nyní po 12 letech aktualizuje. Tabulka pomáhá v případech standardních, tedy nemusí vždy dopadnout na zvláštní speciální případy.

Nová tabulka ministerstva spravedlnosti

Jak tedy nový dokument ministerstva vypadá? Částky jsou následující

Etapa Věk dítěte 1. vyživovací povinnost 2. vyživovací povinnost 3. vyživovací povinnost 4. vyživovací povinnost
Předškolní věk 0–5 let 14 % 12 % 10 % 8 %
I. stupeň ZŠ 6–10 let 16 % 14 % 12 % 10 %
II. stupeň ZŠ 11–15 let 18 % 16 % 14 % 12 %
SŠ a vyšší 16 a více let 20 % 18 % 16 % 14 %
Kontrolní částka
(kolik by vám mělo zůstat
z příjmu?)
Pevná spodní hranice 66 % z příjmu nebo pevná spodní hranice 55 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (podle toho, která částka je vyšší) 50 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (podle toho, která částka je vyšší)

Jak tabulku číst

Co tedy znamenají jednotlivé části tabulky? Tabulka rozlišuje výši výživného dle věku dítěte, respektive zda je na základní a střední škole nebo výše. Dále také rozlišuje, zda jde o jedinou či několikátou vyživovací povinnost rodiče. Poslední část tabulky pak obsahuje kontrolní částku, jde o částku, která určuje, kolik by mělo povinnému rodiči zůstat po zaplacení výživného.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, https://www.mesec.cz/clanky/vyzivne-na-deti-dostalo-jasnejsi-pravidla-spocitejte-si-jak-ma-byt-vysoke/

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.