Alimenty na děti

Dle čeho se určuje výživné na dítě

Při rozvodu je to ožehavé téma – určení výše výživného na nezletilé děti. Dnes se podíváme na kritéria, jejichž posuzování předchází samotnému stanovení výše. Právě tuto výši kritéria určují. S čím můžete při rozvodu počítat? Kolik budete platit na své dítě? Na to se dnes zaměříme.

Dvě základní kritéria

Z občanského zákoníku nevychází žádné skutečnosti, které by stanovovali, že výživné má být určeno dle nějaké tabulky (i když tato tabulka z pera ministerstva spravedlnosti jako doporučující nástroj existuje). Neexistuje ani stanovení nejvyšší možné částky, kterou můžete platit na své dítě. Vždy záleží na dvou proměnných. Tou první jsou majetkové poměry rodiče, který je povinný výživné platit. § 915 občanského zákoníku stanovuje, že životní úroveň dítěte má být shodná s úrovní rodičů. Jinými slovy. Nejde jen o potřeby dítěte. Je-li životní úroveň rodiče velmi vysoká, má i dítě právo na tuto úroveň. Třeba, že by vystačilo s méně penězi. Druhou posuzovanou proměnnou jsou okolnosti na straně vyživovaného dítěte. Tedy jaké má konkrétní potřeby. Například na zdravotní péči nebo na vzdělání.

Posouzení majetkových poměrů

Při takovém posuzování soudem se však nedávají dohromady jen soubory příjmů ze zaměstnání a podnikání. Do kontextu se bere i například životní styl rodiče. Zdali si dopřává pravidelné zahraniční dovolené nebo vynakládá vysoké výdaje na ošacení či potravu. Dále se také zhodnotí jeho movitý i nemovitý majetek. Navíc například soud zkoumá, zda se rodič nevzdal lepšího platu v zaměstnání jen kvůli nižšímu výživnému. Obecně se dá říci, že rodič s vyšším majetkem a příjmy bude mít i vyšší stanovené výživné na své dítě.

Jak dlouhá je povinnost vyživovat?

Když se stanoví výživné, má rodič vyživovací povinnost stanovenou soudem. Jak dlouho trvá? Obecná vyživovací povinnost trvá od narození dítěte do okamžiku, kdy je dítě schopno se o sebe postarat samo. Konec této povinnosti tak není nikterak pevně ohraničený. Ani věkem. To se zejména týká situací, kdy dítě ještě studuje na vysoké škole. Obecně platí, že jak rodič, tak dítě může v budoucnu kdykoli podat návrh na soud na zvýšení výživného. V praxi jde o běžnou věci, že soud mění stanovenou částku v závislosti na životních okolnostech.

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

2 komentáře

  1. milena Odpovědět

    Hlavně že Maláčová chce vyplácet 4400-7400 Kč na jedno dítě pro děti rodičů neplatičů, takže tady se jasně vychází z potřeb, a docela luxusních! , dítěte :-), ale normální rozvedené se vypočítají dle příjmu ex – co taky může být skoro nic, když nepracuje, že?

  2. Jirka Odpovědět

    Výživné od státu ZRUŠIT!!!
    Nevím, proč bych měl doplácet ještě na něčí nezodpovědnost s kým kdo leze do postele… To je zodpovědnost těch dotyčných, je známo, že radši vlezou do postele s kdejakým namyšleným týpkem, zatímco slušný člověk je u nich nudný. Radši si užijí s blbcem, tak ať si užívají, ale ať potom nechtějí nic po státu a neskuhrají jak jsou na tom bídně… Můžou si za to z 90 % samy…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *