Dlužné výživné od státu: podmínky pro jeho získání

Přídavky na děti

Už od července 2021 převzal zodpovědnost za vyplácení dlužného výživného stát. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno by mělo jít o to, že když některý z rodičů neplatí na své dítě výživné, které mu bylo stanoveno, zaplatí to za něho stát. Podmínky ale zdaleka nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Na toto náhradní výživné nedosáhnou všichni rodiče, který nedostal zaplaceno od druhého rodiče dítěte.

Komu může být náhradní výživné vyplaceno?

O náhradní výživné může požádat dítě, které dosáhlo věku 18 let. V případě, že dítěti ještě nebylo 18 let, podává za něj žádost ten z rodičů, kterému dítě bylo svěřeno do péče. Zažádat může také poručník, pěstoun, soudem stanovený opatrovník nebo jiná osoba, která získala dítě do péče. Maximální výše výživného byla stanovena na částce 3 000 Kč měsíčně, nicméně záleží na tom, jak byla stanovena vyživovací povinnost. Pokud měl rodič platit pouze 2 500 Kč měsíčně, tak i stát bude platit pouze částku 2 500 Kč měsíčně. Jestliže osoba povinná zaplatí v měsíci 500 Kč, stát doplatí zbylou částku (2 000 Kč). Pokud měl rodič platit 5 000 Kč měsíčně, stát vyplatí pouze maximální částku, což je 3 000 Kč měsíčně.

Děti

Foto: Pixabay

Jak dlouho bude stát platit náhradní výživné?

Výše dávky se počítá vždy za čtyři kalendářní měsíce od měsíce, kdy byla podána žádost. Vyplácí se každý měsíc zpětně. Pokud povinná osoba plní svou vyživovací povinnost pouze částečně (platí částku nižší, než nařízenou a může jít každý měsíc o jinou částku), tak se vypočítá průměr, který byl dítěti poskytnut. Tento průměr se odečte od nařízené vyživovací částky a vznikne tak částka, kterou v rámci náhradního výživného poskytne stát. Po uplynutí čtyř měsíců je potřeba zajít znovu na úřad práce a prokázat, že nárok na náhradní výživné stále ještě máte.

Kdo dostane náhradní výživné?

Za prvé musíte mít důkaz, že o výživné usilujete. To znamená využít všech zákonných možností pro vymáhání výživného (podání návrhu na exekuci, soudní výkon rozhodnutí apod.). Trvalý i reálný pobyt dítěte musí být v České republice. Pokud je dítěti více, než 18 let, potřebuje také potvrzení o studiu (popřípadě jiná potvrzení, jako například potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o neschopnosti připravovat se na budoucí povolání ad.).

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/dluzne-vyzivne-od-cervence-nahradi-stat-ale-jen-nekterym-rodicum/?utm_medium=kolotoc-header&utm_source=mesec-cz&utm_campaign=dluzne-vyzivne-od-cervence-nahradi-stat-ale-jen-nekterym-rodicum

Foto: Pixabay

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.