Kdy může manžel při rozvodu požadovat výživné

Rozvod

Pokud se manželé rozvádějí, často se ještě před samotným rozvodem manželství musí vypořádat poměry k jejich společným dětem. V rámci takového uspořádání pak často jednomu z manželů vznikne povinnost platit výživné na děti. Věděli jste však, že výživné na svou osobu může při rozvodu požadovat od druhého manžela i jeden z rozvádějícího se páru?

Když není rozvedený manžel schopný se sám živit

Kdy přichází v úvahu, aby při rozvodu nebo po něm jeden manžel požadoval u soudu výživné na sebe od bývalého manžela? Jde o situace, kdy rozvedený manžel není schopen sám se živit. Neplatí zde však, jako například u manželů za doby trvání manželství, že by jejich životní úroveň měla být stejná. Výživné je stanoveno dle oprávněných potřeb vyživované osoby (bývalého manžela či manželky) a jejích možností.

Vyšší výživné, pokud manžel manželství rozvrátil

Pokud je zde však situace, že manžel, který by měl být povinen platit výživné, sám zavinil rozpad manželství, může mu být až na tři roky vyměřena povinnost poskytovat výživné ve vyšší výši – tedy takové, aby byla životní úroveň obou rozvedených partnerů stejná. Toto právo na výživné vyživovanému bývalému manželovi však zaniká buď smrtí, nebo uzavřením nového manželství. Lze jej také vyloučit písemnou dohodou mezi bývalými manželi o poskytnutí jednorázového výživného.

Kdy lze takové sankční výživné požadovat

Výše uvedené výživné tak plní sankční funkci za rozvrat manželství ze strany jednoho z partnerů. Jeden z manželů musí mít na rozvratu manželství převážný podíl, a to ve formě porušení manželských povinností. Současně musí být druhému manželovi, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel, způsobena závažná újma. Je-li vše toto u soudu prokázáno, tento může uložit povinnost platit výživné tak vysoké, aby byla životní úroveň obou bývalých manželů stejná. Jde tedy o vyšší rozsah, než jaký je u klasického výživného na rozvedeného manžela.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

https://www.vyzivne.cz/vyzivne-rozvedeneho-manzela/, https://www.maurlegal.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/vyzivne-mezi-rozvedenymi-manzely/a-150/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.