Podle čeho soud určí výši alimentů

Děti

Dnes se podíváme na výživné neboli alimenty pro děti. Často o nich rozhoduje soud, zpravidla při rozvodu rodičů. Zaměříme se na to, dle čeho se určuje výše výživného a kolik může činit. Pojďme tedy na to!

Výživné na dítě

Nejprve je nutné zdůraznit, že vyživovací povinnost musí poskytovat rodič vždy dítěti, které není schopno se samo živit. Stanovení výživného soudem pak nejčastěji, avšak ne výlučně, nastává při rozvodu rodičů. Z čeho soud při stanovení výše vychází? Soud zásadně rozhoduje na základě následujících faktorů. Prvním je životní úroveň rodičů. Výživné má této úrovni odpovídar. Dále jde o odůvodněné potřeby dítěte, majetkové poměry rodičů, tedy zejména jejich příjmy a vlastnictví movitých i nemovitých věcí. Posledním faktorem budiž poměr péče o dítě. Definitivně o částce rozhodne soudce, přičemž neexistuje závazný právní předpis, který by stanovoval přené částky nebo rozmezí, ve kterém musí rozhodnut.

Tabulka ministerstva spravedlnosti

Přestože soudci či soudkyni nesmí nikdo zasahovat do rozhodnutí, ministerstvo spravedlnosti vydává doporučující dokument, často se o něm hovoří jako o tabulce výživného. Dle tohoto dokumentu nemusí soudci rozhodnout, není ro ně závazný, jde však o metodickou pomůcku a doporučení. Tabulka operuje s věkem dítěte a s tím, kolikátá je to vyživovací povinnost dítěte (tedy jednoduše – na kolik dětí povinný rodič dohromady platí).

Věk 1. vyživovací povinnost 2. vyživovací povinnost 3. vyživovací povinnost 4. vyživovací povinnost
Předškolák 14 % 12 % 10 % 8 %
Žák I. stupně ZŠ 16 % 14 % 12 % 10 %
Žák II. stupně ZŠ 18 % 16 % 14 % 12 %
Student SŠ a vyšší 20 % 18 % 16 % 14 %
Kontrolní částka (kolik má zůstat rodiči peněz) Pevná spodní hranice 66 % z příjmu nebo pevná spodní hranice 55 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (dle toho, která částka je vyšší) 50 % z příjmu nebo pevná spodní hranice (dle toho, která částka je vyšší)

 

Uvedená procenta stanovují, kolik procent ze svých příjmů by měl povinný rodič na výživu svého potomka platit. Pevná spodní hranice u kontrolní částky je pak částka nezabavitelného minima dle právních předpisů.

 

Do kdy se alimenty platí?

Právními předpisy, zejména tedy občanským zákoníkem, není stanovena fixní doba, kdy je rodič prost povinnosti platit výživné na své děti. Obecně lze říci, že jde o dobu do dokončení studií. Od té doby je totiž dítě schopné se samo živit. I zde bychom však našli výjimky. Obecně tedy platí, že dokud je zde rozsudek soudu, rodič by měl platit, poté je nutné zažádat o zrušení výživného návrhem k soudu.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/alimenty, https://vyzivne.justice.cz/doporucujici-tabulka-vyzivneho-a-manual-k-ni/

Náhledové foto – Pixabay