HR

Nezaměstnanost

Nízká nezaměstnanost: Firmy musí být při hledání zaměstnanců mnohem důslednější

Ekonomika je na vzestupu, s čímž je spojen dlouhodobý pokles míry nezaměstnanosti. Ano, existují tady hrozby, že se situace může radikálně…