Stát dal uprchlíkům více než 16 miliard a myslí si, že se mu to vrátí na daních

Marian Jurečka

Humanitární dávky směřované k uprchlíkům z Ukrajiny počítané od samotného vypuknutí konfliktu do poloviny letošního února přesáhly hodnotu 16 miliard korun. Konkrétně byly vyčísleny přibližně na 16,33 miliard korun. To bezesporu není málo. Do částky je třeba počítat mimo jiné také pomoc českým domácnostem poskytnuvším uprchlíkům azyl. Ministři Rakušan a Jurečka se vyjádřili v tom smyslu, že se peníze pomalu vrací na odvodech z výdělků uprchlíků. O nějakém vracení by se ale mluvit moc nemělo.  

Odvedená částka převýší podporu uprchlíků

Z čeho lze takto usuzovat? Z měsíčních zpráv Ministerstva práce a sociálních věcí a také z údajů poskytnutých úřadem práce. Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka se vyjádřil v tom smyslu, že v loňském roce mohli zaplatit uprchlíci na odvodech z výdělků mezi 12 a 15 miliardami. Do budoucna by měla částka na odvodech onu podporu hodně předčít.

Počty příjemců dávek se snižují

Počet příjemců dávek dle údajů ministerstva ubývá. Letošní leden stál stát na podporách 594 milionů korun. V prosinci to bylo 493,5 milionů korun. Nejvíce podpor bylo ze strany státu poskytnuto předloni v měsíci březnu, a to celkem 274 400 podpor. Jen pro porovnání, v září roku 2022 se jednalo pouze o 92 100 podpor. Nyní dle dat ministerstva pobývá u nás zhruba 383 000 uprchlíků z Ukrajiny s vízem k dočasné ochraně. Tři čtvrtiny z nich jsou děti, ženy a senioři.  

Podpora ve výši 16,33 miliard korun

Přesně tato suma je nyní aktuální za celé období, kdy byl rozpoután konflikt na Ukrajině. V roce 2022 stát vydal 8,7 miliard korun a v loňském roce 6,96 miliard korun. Jestliže tři čtvrtiny uprchlíků tvoří ženy a děti, dost složitě se věří tomu, že by odvody z pracovní činnosti mnohých Ukrajinců byly tak vysoké, jak ministr tvrdil. Zřejmě má ale svá čísla a vše je vypočítané. Říkat navíc to, že něco vracejí, není úplně správné. Vždyť my ostatní také platíme daně a další poplatky. Uprchlíci nepochybně peníze potřebují a není nutné myslet na to, aby nám to nějak extra vrátili. Jen je třeba mnohem důsledněji potírat ty, kteří se u nás jen přiživují. To se mnohdy moc nedaří. Navíc by sociální podpora měla být vydávána jen na dobu dočasnou, než si daný člověk najde práci a zařadí se do systému.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/uprchlici-ukrajina-davky-mpsv-rakusan-jurecka.A240218_081354_domaci_prch,https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Situace_uprchliku_MPSV_13072022.pdf/7f85ee74-a010-fc04-d696-364b1c4e3eab, https://www.mpsv.cz/-/pocet-davek-vyplacenych-uprchlikum-z-ukrajiny-klesa-stale-casteji-nachazeji-uplatneni-na-trhu-prace, https://www.uradprace.cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka: Náhledové foto Úřad vlády České republiky

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.