Podle ekonomů z Wall Street se argentinská inflace příští rok propadne na 31 %

Investiční banka Morgan Stanley provedla analýzu argentinské ekonomiky a dospěla k překvapivým závěrům. Zatímco počáteční skepse vůči reformám prezidenta Javiera Mileiho ustoupila optimismu, ekonomové předpovídají dramatický pokles inflace v roce 2024 na pouhých 31 %. Klíčem k úspěchu bude důsledná fiskální konsolidace a strukturální reformy.

Reformy přinesou výsledky

Renomovaní ekonomové z Wall Street pečlivě prostudovali makroekonomické ukazatele a budoucí vývoj Argentiny. Ve své obsáhlé 55stránkové zprávě dospěli k názoru, že ambiciózní reformní snahy prezidenta Mileiho přinesou země kýžené ovoce. „Makroekonomická stabilizace je na správné cestě, i když vyžaduje pružnou politiku s ohledem na množství problémů, které je třeba řešit,“ uvedli experti z Morgan Stanley.

Přestože se ekonomové staví opatrně k některým reformním krokům, vidí značné zlepšení fiskální situace i vnější rovnováhy. „Věříme, že fiskální korekce může nastat velmi brzy. Argentina by v roce 2024 mohla dosáhnout primárního přebytku ve výši 0,8 % HDP,“ předpovídá zpráva s tím, že by se jednalo o výraznou jednorázovou konsolidaci o 3,8 procentního bodu.

Inflace na třetině oproti roku 2023

Zásadní zprávou pro obyvatele trpící vysokou mírou cenového růstu je předpověď inflace. „Zatímco letos inflace dosáhne 207 %, příští rok by se mohla propadnout na pouhých 31 %,“ odhadují analytici prestižní banky. I přes výrazné zpřísňování fiskální politiky však počítají s poklesem ekonomické aktivity o 3,3 % v příštím roce a následným oživením o 3,6 % v roce 2025.

Splácení dluhu z devizových rezerv

Klíčovou výzvou bude pro argentinskou vládu vyřešit splatnost zahraničního dluhu v roce 2025. Morgan Stanley navrhuje několik možných scénářů – od přímého splácení z devizových rezerv centrální banky, přes emisi nových dluhopisů až po případnou restrukturalizaci dluhu. „Za předpokladu úspěšné korekce a stabilizace by Argentině mohly být otevřeny zahraniční trhy pro emisi dluhopisů v objemu 3 až 5 miliard dolarů,“ míní zpráva.

Zásadní roli v budoucím vývoji země bude hrát vztah s Mezinárodním měnovým fondem. Banka předkládá dva možné scénáře spolupráce – buď uzavření menší dočasné dohody s MMF zajišťující příliv hotovosti, nebo čekání na komplexnější program později v roce 2026 lépe pokrývající dluhovou službu. Banka však zdůraznila, že klíčovou zranitelností Argentiny je její vysoký podíl dluhu v cizí měně. Kvalitní vztah s MMF bude tedy alfou a omegou reforem. Bez jejich podpory lze jejich udržitelnost zpochybnit.

Zdroje info: autor, Reddit, https://www-infobae-com.translate.goog/economia/2024/03/22/un-gigante-de-wall-street-estimo-un-derrumbe-de-la-inflacion-argentina-y-sorprendio-a-todos-que-cifra-calculo-para-2025/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Náhledové foto: Pixabay