Nízká porodnost a stárnutí populace ohrožují budoucnost Japonska

Japonsko

Počet narozených dětí v Japonsku v roce 2023 klesl na rekordně nízkých 758 tisíc, což je nejhorší hodnota za celou historii země. Tento alarmující trend pokračuje již osmým rokem v řadě a představuje hrozbu pro budoucnost Japonska. Současně s tím počet úmrtí dosáhl rekordních 1 590 503, čímž se Japonsko potýká s největším úbytkem obyvatelstva v historii.

Nízká porodnost a stárnutí populace

Hlavní příčinou demografické krize v Japonsku je nízká porodnost. V roce 2023 se narodilo méně než polovina dětí ve srovnání s rokem 1983. Na pozadí pandemie COVID-19 se počet sňatků v roce 2020 propadl na nejnižší hodnotu od konce druhé světové války a v roce 2021 klesl ještě níže. To se samozřejmě negativně promítlo do porodnosti.

„Lidé se méně žení a později rodí. Na sňatky a porody mohl mít vliv i koronavirus,“ uvedl jeden z úředníků ministerstva zdravotnictví.

Vláda přijímá protiopatření

Vláda si je kritické situace vědoma a začátkem letošního února schválila návrh zákona, který má posílit opatření na podporu porodnosti. Návrh zahrnuje rozšíření přídavků na děti a příspěvků na rodičovskou dovolenou. Vláda plánuje do roku 2028 navýšit finanční prostředky na tato opatření na 3,6 miliard jenů ročně (560 miliard korun).

Není to tak všude

V této krizové situaci však vyniká město Nagi, které se aktivně snaží řešit demografický pokles. Nagi se stalo symbolem úspěšného přístupu k řešení demografické krize v Japonsku prostřednictvím aktivní angažovanosti celé komunity.

Město Nagi implementovalo opatření, která mají přilákat mladé rodiny a podpořit rodičovství. Například poskytuje finanční pobídky, bezplatnou zdravotní péči a dotované školní stravování pro děti. Děti mají možnost bezplatně navštěvovat školy až do 15 let a rodiny obdrží jednorázové finanční příspěvky při narození dítěte. Město také nabízí dostupné bydlení a flexibilní pracovní možnosti pro rodiče, což přispívá k lepší rovnováze mezi pracovním a rodinným životem.

Míra porodnosti v Nagi se více než zdvojnásobila z 1,4 na 2,95 v roce 2019 a mírně klesla na 2,68 v roce 2021. Stále je to ale více než dvojnásobek celostátního průměru 1,3.

Budoucnost Japonska je ohrožena

Národní institut pro výzkum obyvatelstva a sociálního zabezpečení v roce 2017 odhadl, že počet obyvatel Japonska klesne v roce 2053 pod 100 milionů a v roce 2065 na 88,08 milionu. Pokud se trend nízké porodnosti a stárnutí populace nepodaří zvrátit, Japonsko čelí problémům ekonomickým a sociálním problémům.

Situace v Japonsku je alarmující a slouží jako varování i pro další země. Nízká porodnost a stárnutí populace představují globální problém, který je nutné řešit komplexními a dlouhodobými strategiemi. Japonsko není jedinou zemí, která tento rok začala řešit tento problém. Začátkem února přišla se stejným problémem i Čína.

Zdroje info: X, https://www.theguardian.com/world/2023/may/29/baby-boomtown-does-nagi-hold-the-secret-to-repopulating-japanhttps://www.japantimes.co.jp/news/2024/02/27/japan/society/japan-2023-births-record-low/

Náhledové foto: Pixabay