Dědické řízení: Průběh a poplatky

právo

Pokud jste již ve své rodině zažili úmrtí blízkého, pak určitě víte, co vše obnáší dědické řízení. My se dnes podíváme právě na průběh projednání pozůstalosti a podíváme se také na to, kolik pozůstalí za toto řízení notáři zaplatí na poplatcích. Pojďme tedy na to!

Notář zastupuje soud

Možná to nevíte, ale obecně platí, že jde o soudní řízení. Projednání tedy náleží soudu. Protože je však agenda dědictví tak častá a často i pro projednání před soudem banální, v praxi řízení vykonávají notáři, kteří jsou soudními komisaři k vyřízení pozůstalosti. S tím však souvisí, že u této jediné „služby“, kterou poskytuje notář, si jej nemůžete sami vybrat. Řízení je zahájeno bez návrhu úmrtím zůstavitele na základě úmrtního listu.

Konstatování dědiců a sdělení dalších kroků

Notář je tedy pověřen soudem a prvním úkonem konstatuje dědice. Těmi jsou většinou osoba, která se postarala o pohřeb. Dále sdělí, co vše je dále nutné k vyřízení pozůstalosti. Pokud se podíváme na právo, které se použije pro určení dědiců (a jiných osob, například odkazovníků), je to vždy ta právní úprava, která je účinná v okamžiku smrti osoby. U osoby zemřelé po 1. 1. 2014 je to tedy současný občanský zákoník.

Průběh řízení

V první fázi provádí notář takzvané předběžné šetření, k tomu předvolává osobu obeznámenou s rodinnými a majetkovými poměry. Sepíše se protokol a shromáždí se všechny informace o pozůstalých a zůstaviteli. Notář tedy zjišťuje, kdo by byli zákonní dědicové (rodina, osoba ve společné domácnosti, manžel či stát v případě odúmrti). Dále však notář zjišťuje, je-li zde závěti, odkazu, dědické smlouvy nebo listiny o vydědění, popřípadě zda nejsou dány okolnosti vylučující dědickou způsobilost. V neposlední řadě se sepisuje a oceňuje majetek a dluhy. Poté se řízení končí dohodou dědiců, která se posvěcuje usnesením notáře. Předtím se dědicové mohou zřeknou dědictví či jej odmítnout.

Poplatky za dědické řízení

Daň se z nabytého dědictví již neplatí. Notář však má nárok na 1000 Kč u řízení, které bylo zastaveno a minimálně 600 Kč za vyřízené dědictví. Samotná odměna se pak odvíjí od hodnoty pozůstalosti:

  • do 500 000 Kč se platí 2 % (minimum činí 2000 Kč),
  • z částky od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč se platí 0,9 %,
  • z částky od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč se platí 0,9 %,
  • z částky od 1 000 000 Kč do 3 000 000 Kč se platí 0,5 %,
  • z částky od 3 000 000 Kč do 20 000 000 Kč se platí 0,1 % a
  • nad tuto částku se již dalších poplatků na odměnu neplatí.

Zdroj: https://kalkulacka.org/kalkulacka-notarske-poplatky-pri-dedictvi-v-roce-2021-zvyseni-poplatku/, https://www.nkcr.cz/sluzby/dedicke-pravo/projednani-pozustalosti, https://www.mesec.cz/clanky/dedicke-rizeni-prubeh/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.