Datové schránky: Nepodnikatelé jen dobrovolně

Pošta

Přes původní plány, které znamenaly velké obavy ze strany nepodnikajících fyzických osob, datové schránky nakonec nebudou povinné pro každého, kdo se státem komunikuje elektronicky. Novela zákona byla schválena na návrh ministerstva vnitra poslanci i senátory. Jak to tedy bude s datovými schránkami a jejich používáním?

Hrozilo automatické zřizování datových schránek

Bez tohoto zásahu zákonodárce hrozilo, že stát by zřídil datovou schránku i nepodnikajícím fyzickým osobám, které by po Novém roce použili některé nástroje elektronické identity, například oblíbené identity bankovní. Toto pojetí však padá. To však nebude bránit žádné nepodnikající fyzické osobě v tom, aby si datovou schránku dobrovolně zřídila.

Pro koho budou datové schránky povinné

Přeci jen se však něco dnešním dnem, tedy 1. lednem 2023, mění. Datové schránky se totiž od tohoto roku budou zřizovat živnostníkům a dalším podnikatelům, tedy zejména OSVČ, jakožto i právnickým osobám, které do této chvíle datovou schránku mít nemusely. Těmito právnickými osobami, kterým se od roku 2023 zřídí datová schránka jsou například nadace, spolky, nebo společenství vlastníků jednotek. Schránka jim bude přidělena od ledna do března tohoto roku.

Plán byl až příliš ambiciózní

Původní zákon, tedy ještě před předmětnou novelizací, stanovoval, že datovou schránku dostane každý, kdo podá daňové přiznání nebo požádá o sociální dávku pomocí bankovní identity, eObčanky s čipem, služby Moje ID, mobilního klíče eGovernmentu, I.CA s čipovou kartou nebo s NIA ID. Pokud by tato osoba nechtěla komunikovat se státní správou prostřednictvím datové schránky, musela by schránku deaktivovat. V současné společenskoekonomické realitě je však dle ministerstva vnitra tento plán příliš ambiciózní a pro některé lidi by bylo zřízení schránky zatěžující. To uvádí i důvodová zpráva, která výše popsaný režim ruší.

Zdroj: https://www.penize.cz/spotrebitel/437763-povinne-datove-schranky-pro-nepodnikatele-od-roku-2023-nebudou, https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/od-roku-2023-vsichni-podnikatele-s-datovou-schrankou-otazky-a-odpovedi–271438/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.