Vyloučit potomka nebo manželku z dědického řízení není nic jednoduchého

Zdroj úvodního obrázku: Pixabay.com

Také vám občas rodiče vyhrožuje, že pokud se nezačnete ve škole snažit, v budoucnu vás vyšachují z dědického řízení? Na první pohled to sice může působit výchovně, nicméně z hlediska běžné praxe to zas tak jednoduché bohužel (bohudík) není. Dědické právo totiž popisuje občanský zákoník a koluje o něm velké množství pověr, které při střetu s realitou tvrdě narážejí. Jak to tedy vlastně je? Pojďme se na to společně podívat.

Zákon se dělí do dvou základních rovin

K dědickému řízení se přistupuje z hlediska dvou rovin:

  • na základě zákona
  • na základě závěti zůstavitele

Pokud po sobě zemřelý nezanechá žádnou poslední vůli, svěřuje se dědické řízení do rukou zákona. Ten se dělí do šesti dědických tříd, přičemž největší nárok na dědictví mají samozřejmě blízcí příbuzní a naopak. Závěť zesnulé osoby je zákonnému dělení pozůstalosti nadřazena, existují však i výjimky, přes které prostě nejede vlak.

Některé osoby z dědictví nelze vyloučit

Člověk může do závěti před svou smrtí zanést prakticky kohokoliv, kdo by po něm měl majetek zdědit. Nemusí přitom jít o nejbližší členy rodiny a výjimku netvoří ani právnické osoby. Pokud však zemřelý v poslední vůli opomene nezletilé i zletilé děti, přičemž nezáleží, kdy a s kým byly zplozeny, zákon mu jejich vyloučení z řízení nedovoluje. Konkrétně se o této skutečnosti dozvídáme prostřednictvím ustanovení § 1643 a nezletilé dítě musí v každém případě dostat minimálně tři čtvrtiny jeho zákonného podílu. Dítěti zletilému pak náleží alespoň jedna čtvrtina.

Kdy je umožněno přistoupit k vydědění potomka

Omezená vůle zemřelého může být narušena pouze tím, že se rozhodne svého potomka vydědit. Ani to však nelze provést bezdůvodně, jinak se rozhodnutí nepovažuje za platné. Musí se jednat o případy, kdy:

  • onen člověk neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi
  • potomek o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl
  • bylo dítě odsouzeno pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
  • vede trvale nezřízený život.

V průběhu života můžete názor samozřejmě změnit a pokud se tak stane, lze vydědění písemnou formou zrušit. Vždycky je pak zapotřebí vyhledat zkušeného právníka, který vám pomůže se všemi důležitými kroky.

Při sepisování poslední vůle se také vyplatí přesně vymezit podíly, které dědicům připadnou. Předejde se tak zbytečným soudním tahanicím budoucnosti. Pokud tak neučiníte, rozdělí se majetek mezi všechny dědice rovným dílem.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.