Domů Pozůstalost

Pozůstalost

Právo

Kdo je nepominutelný dědic a jaká jsou jeho práva

Honza Mikulín 09. 08. 2022

Ne všichni dědicové jsou si svými právy rovny. Existuje skupina dědiců, kteří mají výhodnější postavení – nelze je ze strany zůstavitele pominout a pokud tomu tak je, zákon je chrání. Jde o nepominutelné dědice. Dnes se podíváme na to, kdo…

Právo

Jak se bránit před zadluženým dědictvím

Honza Mikulín 25. 03. 2022

Když někdo něco zdědí, většinou nabyde podíl na peněžitých částkách či vlastnictví věcí. Ne vždy tomu tak ale musí mít. Pozůstalost je totiž soubor jak aktiv, tak pasiv, tedy dluhů, které jsou způsobilé k dědění. Dnes se zaměříme na to, jak…

Právo

Kolik z dědictví musí dostat děti? Jak je lze vydědit

Honza Mikulín 24. 02. 2022

Je přirozené, že při dědění jsou potomci zemřelé osoby zvýhodňováni a chráněni povinným dílem. Musí vždy dostat, alespoň minimum, které stanoví zákon. V našem případě občanský zákoník. Kolik tedy děti musí dostat z pozůstalosti? A jak některého z potomků vydědit? Na to se…

Právo pro podnikatele

Co dělat, když nechci přijmout dědictví

Honza Mikulín 09. 12. 2020

To, že někdo nechce dědictví, je vcelku běžné a nemusí jít o žádnou výjimku. Nejčastěji půjde o důvod spočívající v předlužení pozůstalosti. Mohou zde být však i jiné. Například to, že nechcete vstupovat do vlastnických a spoluvlastnických struktur a podobně. Dnes…

Právo

Jak předejít sporům o dědictví v rodině

Honza Mikulín 15. 03. 2020

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com Smrt vždy zasáhne celou rodinu, která truchlí. O to horší je, kdy namísto přirozené lidské bolesti přináší do rodiny i spory o finance a dědictví jako takové. Dnes se podíváme na pár nástrojů, které riziko…

Dědictví

Jak odmítnout dědictví

Honza Mikulín 06. 01. 2020

Když zemře známý nebo rodinný příslušník, určitě je to tragická situace. K praktickým problémům pak v dalším životě může patřit vyřešení dědictví po této zesnulé osobě. Dnes si řekneme pár věcí k odmítnutí dědictví. Jak naše právo vlastně toto upravuje? Odmítnutí již nelze…

Právo

Co je dědická smlouva a co musí obsahovat

Honza Mikulín 23. 12. 2019

Dnes si představíme jeden ze základních pilířů pořízení pro případ smrti. Tedy nástroj, jak si uspořádat majetkové poměry, po vašem odchodu. Mezi známé instituty patří závěť a odkaz. Vedle nich je však ještě třetí důležitý instrument – dědická smlouva. Právě…

Právo

Jak řešit spory ohledně dědictví

Honza Mikulín 26. 07. 2019

Když zemře člověk, je to rána a tragédie pro nejbližší. Ti však musí řešit i jiné věci něž jen zármutek. Řeč je dědickém řízení, tedy nakládání s nebožtíkovým jměním. Nezřídka kdy se právě při tomto procesu vyskytnou mezi dědici spory. A…