k.s.

ks

Komanditní společnost: Několik faktů o této právní formě podnikání

V České republice existují různé společnosti. Asi nejznámější jsou akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezením (s.r.o.). Také na veřejnou obchodní společnosti (v.o.s.)…