Komanditní společnost: Několik faktů o této právní formě podnikání

V České republice existují různé společnosti. Asi nejznámější jsou akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezením (s.r.o.). Také na veřejnou obchodní společnosti (v.o.s.) by si ještě kdekdo vzpomněl. Avšak komanditní společnost (k.s.) bývá většinou zapomínaná společnost. Spousta lidí si ani neuvědomuje, co zkratka k.s. za jménem společnosti znamená. V tomto článku se pokusíme tuto právní formu podnikání představit.

Kdo může komanditní společnost založit?

Ke svému vzniku potřebuje komanditní společnost celkem dvě osoby: jednu, které se říká komanditista, a jednu, která nese označení komplementář. Komplementáři mají za úkol obchodní vedení společnosti, komanditisté mají nárok nahlížet do účetních dokladů. Rozdíl mezi nimi je také v ručení za závazky společnosti. Komplementáři ručí neomezeně (to znamená i svým osobním majetkem), komanditisté ručí pouze do výše nesplaceného vkladu. Co se týká společnosti jako takové, tak ta ručí za své závazky taktéž neomezeně.

Co může určovat společenská smlouva

Společenská smlouva je smlouvou mezi komanditisty a komplementáři, vzniká při samotném vzniku společnosti. Určuje například minimální počáteční vklad komanditistů (komplementáři nemají povinnost počátečního vkladu). Pokud není minimální vklad uveden, činí 5 000 Kč. Ve společenské smlouvě může být také vymezen účast na zisku (popřípadě ztrátě). Pokud ve smlouvě není o této účasti nic napsáno, platí, že se zisk (ztráta) dělí rovnoměrně mezi komanditisty i komplementáře.

Založení společnosti

K založení společnosti jsou potřeba celkem tři administrativní zákroky: povolení k živnosti, společenská smlouva a zápis do obchodního rejstříku.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.