Kdy musíte ohlásit spolubydlícího v najatém bytě?

Obecně platí, že pronajímatel nemůže nájemci určovat či schvalovat návštěvy v bytě. Existují však situace, kdy musíte svého spolubydlícího tomu, kdo vám byt pronajímá, ohlásit. Dnes se podíváme právě na tyto případy. Pojďme tedy na to!

Zákaz návštěv ve smlouvě?

Může si něco takového pronajímatel vůbec dovolit? Máte-li v nájemní smlouvě ujednání, které právě toto reguluje, vězte, že je neplatné. Nepřihlíží se k němu. Pronajímatel prostě nemůže nájemci zakazovat návštěvy. Pokud je tedy tento zákaz zakotven ve smlouvě nebo jen ústně ujednán, nemusíte jej dodržovat. Stejně tak nemusí nájemce pronajímateli návštěvy hlásit.

Návštěva nebo už spolubydlící?

Může se však stát, že z návštěvy se stane dlouhotrvající stav. Kdy tedy je host ještě návštěvou a kdy je již členem této domácnosti? Praxe ukázala jasné rozlišení. Většinou se počítá s tím, že pokud zde někdo žije déle jak 2 měsíce, jde o člena domácnosti. Samozřejmě ale musíme přihlížet na konkrétní situaci. A jak se k tomuto závěru vlastně došlo? Výklad pochází z logiky občanského zákoníku, který stanovuje, že nájemce musí hlásit pronajímateli zvýšení počtu osob neprodleně, maximálně do dvou měsíců. V takových případech je tedy již nutné návštěvu, tedy vlastně nového spolubydlícího nahlásit. Pokud existuje povinnost nahlásit nové členy domácnosti, a vy tak neučiníte, může to být důvod pro výpověď ze smlouvy.

Osobu blízkou nenahlašujete

Jiné to však je u osoby nebo osob blízkých. Bude-li u vás žít nový člen domácnosti, potřebujete souhlas pronajímatele. pokud tímto novým členem bude však osoba blízká, souhlas si obstarat nemusíte. Typicky půjde o manžela nebo manželku či partnera. Obecně pak platí, že v bytě (ať již osoby potřebují či nepotřebují souhlas) nemůže bydlet tolik lidí, že by to bylo neúnosné z hlediska komfortu nebo hygieny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *