Kdo je stakeholder a jaký je jeho význam

V podnikání je stakeholder ve společnosti investor, jehož činnost určuje výsledek obchodních rozhodnutí daného podniku. Zúčastněné strany nemusí být akcionáři. Mohou to být zaměstnanci dané společnosti, kteří mají podíl na úspěchu a motivaci společnost k tomuto úspěchu dovést. Mohou to být obchodní partneři, kteří se spoléhají na váš úspěch a dodavatelský řetězec tak bude pokračovat. Každý podnik zaujímá k stakeholderům jiný přístup. Role stakeholderů se mezi podniky liší v závislosti na pravidlech a povinnostech stanovených při založení společnosti nebo v průběhu podnikání. Nejběžnější definicí stakeholdera je velký investor, který má v určité společnosti životaschopný „podíl“.

Rozhodování

Nejčastějším shromážděním stakeholderů ve společnosti s veřejným obchodem je představenstvo, které se skládá z vysoce postavených vedoucích pracovníků a příležitostných outsiderů, kteří mají ve společnosti velké částky vlastního kapitálu. Každý z těchto stakeholderů má pravomoc narušit rozhodnutí nebo zavést do společnosti nové myšlenky. Představenstvo má pravomoc jmenovat všechny úrovně vrcholového managementu – včetně generálního ředitele – a v případě potřeby je odstranit. Členové představenstva diktují budoucnost společnosti a jsou zapojeni do všech významných obchodních rozhodnutí.

Přímý management

Stakeholdeři mohou převzít některá oddělení – například lidské zdroje nebo výzkum a vývoj – aby zajistily úspěch. V soukromých a veřejně obchodovaných společnostech se velcí investoři často přímo podílejí na obchodních rozhodnutích na úrovni managementu.

Investoři

Stakeholdeři jsou považováni za velké investory, kteří buď zvýší nebo sníží své podíly ve společnosti podle finanční výkonnosti podniku. V ideálním případě se chovají jako strážní andělé pro každodenní investory, přes finanční zprávy a tlak na vedení, aby v případě potřeby změnilo taktiku. Určití stakeholdeři, známí jako aktivističtí investoři, učiní divoce nepředvídatelné investice a odprodeje s cílem přesunout cenu akcií a přitáhnout pozornost médií k určité otázce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *