Domů kdo je stakeholder

kdo je stakeholder

Kdo je stakeholder a jaký je jeho význam

Jana Hlaváčová 04. 10. 2019

V podnikání je stakeholder ve společnosti investor, jehož činnost určuje výsledek obchodních rozhodnutí daného podniku. Zúčastněné strany nemusí být akcionáři. Mohou to být zaměstnanci dané společnosti, kteří mají podíl na úspěchu a motivaci společnost k tomuto úspěchu dovést. Mohou to být…