Způsoby, jak ukončit nájemní smlouvu

Byt

U nájmu bytu to není nic neobvyklého. Pokud si najdete jiné bydlení, například za lepších finančních podmínek, je třeba ukončit nájemní smlouvu, často předčasně. My se dnes podíváme na to, jaké jsou nájemcovy možnosti při ukončování nájemní smlouvy k bytu.

Nájem bytu na dobu určitou

Pokud byla nájemní smlouva k bytu uzavřena na dobu určitou, tedy je-li znějící na trvání po určitou dobu či k určitému datu, pak jsou vaše možnosti následující. Vždy je nejlepší uzavřít dohodu mezi oběma stranami, kde si můžete sjednat podmínky ukončení nájmu. Ne vždy je to však možné. Pak nastupuje výpověď. U nájmu na dobu určitou půjde tedy o ukončení před uplynutím sjednané doby. Možnost výpovědi tedy musí být (pro obě strany, nikoli jen pro pronajímatele) stanovena ve smlouvě, jinak smlouvu nelze vypovědět. Není-li sjednána výpověď bez důvodu, lze vypovědět nájem na dobu určitou jen ze zákonných důvodů. Pronajímatel má řadu důvodů, zejména vyplývající ze špatného chování či porušování povinností nájemcem. Nájemce pak má jediný důvod dle § 2287 OZ, a to, že nájemce může vypovědět v tříměsíční výpovědní době nájem na dobu určitou, pokud se okolnosti, z nichž strany při uzavření nájemní smlouvy zřejmě vycházely, změní do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Nájem na dobu neurčitou

Pokud se uzavírá nájemní smlouva na dobu neurčitou, již je situace jiná, pro nájemce, který chce smlouvu ukončit jednodušší. Zákon totiž reaguje na to, že jde o dobu časově neohraničenou, která tedy může teoreticky trvat řadu let, desetiletí. Nikoho nelze proti jeho vůli držet v závazku, proto je zde možnost výpovědi smlouvy, a to kdykoli za trvání smlouvy i bez udání důvodu. Je však nutné rozmyslet si, kdy výpověď podat, protože je zde tříměsíční výpovědní doba. Ta neplyne jako tři měsíce od podání výpovědi, ale začíná běžet až prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste výpovědi učinili.

Jak běží výpovědní doba a kdy končí

Tříměsíční výpovědní doba znamená, že od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď ukončena, začíná plynout doba tří měsíců, až poté je smlouva ukončena. Nájemné se tedy platí i za výpovědní dobu a pokud chcete k určitému datu odejít, musíte si spočítat, kdy reálně vám smlouva skončí. Například pokud podáte výpověď 30. ledna, v období únor-květen běží doba a nájem končí k prvnímu květnu. Pokud však podáte výpověď až v únoru, například již 1. února, pak výpovědní doba končí až k prvnímu červnu.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/ln_ukonceni_najmu, https://www.remaxalfa.cz/moznosti-ukonceni-najemni-smlouvy/

Náhledové foto – Pixabay