Strukturální fondy se představují

Vstupem České republiky do Evropské unie se naskytla možnost čerpat mimo jiné i finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudružnosti. Fond soudružnosti neboli Kohezní fond, který je určen na podporu rozvoje chudších států, tedy takových, jejichž HDP je nižší než 90 %, což Česká republika splňuje, zatím necháme stranou a představíme vám strukturální fondy.

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy jsou nástrojem politiky jak hospodářské, tak i sociální soudržnosti, které mají za cíl dosáhnout ekonomické a sociální soudržnosti Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou pro méně rozvinuté regiony, pro regiony, které mají strukturální problémy. Prostředky jsou také určeny pro přizpůsobení a modernizaci politik, pro systémy vzdělávání a pro odbornou přípravu v zaměstnání. Hlavním nástrojem jsou dva strukturální fondy, a to Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Cílů těchto dvou zmiňovaných fondů je celá řada, proto jsou níže popsány pouze některé z nich.

Strukturální fondy EU

První ze strukturálních fondů je Evropský fond regionálního rozvoje, který se zaměřuje na investiční projekty. Zaměřuje se na slabé regiony a upadající průmyslové oblasti. Finance z tohoto fondu jsou použity na zlepšení infrastruktury. Mezi projekty, které jsou podporovány, patří výstavba čističek odpadních vod, instalace obnovitelných zdrojů energie, úprava koryt řek či výstavba silnic a železnic a mnoho dalších. Peníze z těchto fondů mohou prostřednictvím projektů získat obce či města na rozvoj infrastruktury či zlepšení cestovního ruchu. Peníze pak mohou použít například na turistické cesty, rekonstrukci památek, na materiální vybavení škol či školek a v neposlední řadě také na zlepšení veřejné dopravy.

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond je fond, který se zaměřuje na podporu neinvestičních projektů. Cílem Evropského sociálního fondu je například snižování nezaměstnanosti a pomoc těmto lidem při vstupu na trh práce. Fond podporuje sociální začleňování a pomoc lidem ze sociálně znevýhodněných skupin na trh práce. Zaměřuje se také na osoby se zdravotním postižením, na rozvoj vzdělávacích programů a distančních forem vzdělávání. Evropský sociální fond si klade za cíl také zlepšit podmínky pro využívání informačních a komunikačních technologií jak pro žáky, tak pro učitele. Dále je cílem zavádět a modernizovat jak kombinované, tak distanční formy studia, stáže pedagogů, vědeckých pracovníků a zejména studentů.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *