Evropský sociální fond

EU

Strukturální fondy se představují

Vstupem České republiky do Evropské unie se naskytla možnost čerpat mimo jiné i finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie…