Domů Evropský fond regionálního rozvoje

Evropský fond regionálního rozvoje

Strukturální fondy se představují

Radek Štěpán 27. 08. 2014

Vstupem České republiky do Evropské unie se naskytla možnost čerpat mimo jiné i finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudružnosti. Fond soudružnosti neboli Kohezní fond, který je určen na podporu rozvoje chudších států, tedy takových,…