Práce na dohodu – brzy také s nárokem na dovolenou

Marian Jurečka

Zaměstnanci mají každoročně nárok na dovolenou, to je známá věc již několik desítek let. Nyní se však s vysokou pravděpodobností stane, že na dovolenou budou mít nárok také pracovníci pracující na dohodu. Tedy zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Kdy budou mít na dovolenou nárok? A v jakém rozsahu?

Zásadní novela zákoníku práce

Na ministerstvu práce a sociálních věcí se totiž připravuje novela zákoníku práce. Má jít o největší změny v pracovním právu od devadesátých let, které by měly začít platit od prvního dne příštího roku, tedy od 1. ledna 2024. Součástí je také návrh zakotvení práva na dovolenou také pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Těmto, pokud vznikne nárok na dovolenou, budou moci dovolenou čerpat. Nevyčerpají-li ji před odchodem ze zaměstnání, bude jim zaměstnavatelem proplacena.

Dohoda se sociálními partnery je již daná

I když jde teprve o návrh novely zákoníku práce a ještě nejde o návrh, který by prošel schválením vlády, natož, aby se na něm usnesla některá z komor Parlamentu ČR, v tomto bodě by změny měly být již neměnné. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) totiž 1. února podepsal dohodu se sociálními partnery o vzájemném postupu při legislativním procesu. Co to znamená? Do připraveného návrhu novely zákoníku práce by již nemělo být zasahováno ministerstvem, aby mohl odejít na vládu, kde o něm bude hlasováno.

Zvýšení ochrany „dohodářů“ a nárok na dovolenou

Jak bylo výše zmíněno, jednou z novinek je vyšší ochrana zaměstnanců pracujících na základě jedné z dohod. Jde o zapracování požadavků EU vycházejících ze směrnice EP a Rady 2003/88/ES. Zaměstnavatelé budou muset přiblížit podmínky dohod k podmínkám pracovních smluv a zvýšit jim tak „dohodářům“ ochranu. Nyní bude zaměstnavatel povinen uvést pracovníkovi pracovní dobu a dále s tím související překážky na straně zaměstnance. Zaměstnanec bude mít také nárok na dovolenou. Pracuje-li na základě dohody, pro účely výpočtu dovolené se bude počítat s délkou pracovní doby 20 hodin za týden. Nejde tedy o nový systém, režim je stejný jako u zaměstnanců. Pokud nebude nárok vyčerpán, bude zaměstnavatelem po skončení vztahu proplacen.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/dovolena-pro-zamestnance-na-dohody-dostala-konkretni-pravidla-jak-zjistite-ze-na-ni-mate-narok/, https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-ma-kompromisni-navrh-novely-zakoniku-prace-ta-prinese-dovolenou-dohodarum-a-zakotvuje-pravidla-pro-home-office

Náhledové foto – Marian Jurečka Twitter