Výplata

Pohřebné v roce 2019 – jak na něj?

Dnes se podíváme na tuto specifickou sociální dávku. Jde vlastně o státní příspěvek na úhradu nákladů, které jsou spojeny s pohřbem. Nemá na něj nárok však každý, kdo někoho právě pohřbívá. Dnes se tedy podíváme na podmínky získání tohoto příspěvku, a také na to, kde a jak o něj žádat. Pojďme tedy na to.

Kdo má nárok na pohřebné?

Zákon hovoří o pohřebném, jako o sociální dávce, která je určena těm, kteří vypravují pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jsou tohoto dítěte rodiče. Další podmínka hovoří o trvalém pobytu, který musí zemřelý v den smrti mít na území naší republiky. Definiční znaky nezaopatřenosti dítěte jsou pak následující (alternativně):

a)       soustavně se připravuje na budoucí povolání,

b)      nemůže se připravovat na povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost,

c)       je nechopen kvůli dlouhodobému zdravotnímu stavu vykonávat výdělečnou činnost.

Jak podat žádost?

Pokud se jedná o situace, kdy podmínky splní více lidí (třeba platí pohřeb společně), platí, že nárok má pouze jeden. Ten, kdož požádá o pohřebné první. Žádost podáte na pracovišti Úřadu práce, kam spadáte. Tedy podle trvalého bydliště žadatele. Formuláře určitě najdete na mnoha místech internetu. Optimální je formulář ze stránek Ministerstva práce sociálních věcí.

Vedle žádosti ještě potřebujete

Kromě vyplněného formuláře potřebujete ještě svůj občanský průkaz, úmrtní list člověka, na kterého žádáte pohřebné, fakturu za pohřeb a doklad o přesném datu pohřbení. Musíte si však pospíšit. Žádosti, které obsahují pohřby starší jeden rok, již budou zamítnuty. Dále budete ještě potřebovat doklad o tom, že zemřelý byl nezaopatřené dítě. Půjde tedy zpravidla o průkaz postižení nebo potvrzení o studiu. A kolik vlastně pohřebné dělá? Nikterak se nerozlišuje příjem žadatele ani nikoho jiného. Každý má nárok na jednorázovou dávku 5 000 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *