Podílové fondy – co vše potřebujete vědět

Podílové fondy jsou určitým druhem investice. A jako takové je potřeba zvážit tři faktory: výnos, riziko a likviditu podílového fondu. Tímto se mohou jednotlivé podílové fondy lišit – některé nabízejí vysoký výnos, ale současně jsou větším rizikem a likvidita (tedy jak rychle můžete dostat peníze ze své investice zpět) může být omezená. Nebo je naopak výnos menší, ale současně je menší i riziko plynoucí z fondu.

Co jsou podílové listy?

Pokud investujete své peníze do otevřeného podílového fondu, dostanete podílový list. Jeho hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na celkovém jmění fondu. Jednoduše se tak dá dopočítat, jak se mění zhodnocení portfolia fondu. Při prodeji podílových listů pak investor dostane svůj podíl na majetku fondu.

Výnosy z podílových fondů

Výhodou podílových fondů je to, že investujete prostřednictvím investičních společností. Tyto společnosti mají řadu zaměstnanců, kteří sledují ty nejlepší investiční možnosti, které vám pak poskytují. Vy, jako drobný investor byste například bez jejich pomoci nemohli investovat do některých lukrativních nabídek, jako jsou například státní dluhopisy. Pokud se ale přidáte k podílovým fondům, na takové nabídky dosáhnete také.

Jak je to s likviditou podílových listů?

Dobrou zprávou také je, že podílové listy jsou poměrně dost likvidní. Investiční společnosti jsou ze zákona povinny odkoupit podílové listy kdykoliv. Své peníze můžete dostat do třiceti dní, což je maximální lhůta pro výplatu peněz. Investiční společnosti ale výplatu peněz většinou nijak neprodlužují, a tak není problémem získat svou hotovost již dva až čtyři dny od příkazu k prodeji.

Riziko u podílových fondů

Riziko u podílových fondů je rozloženo mezi spoustu cenných papírů. Pokud dojde k tomu, že některý z cenných papírů ztratí svou hodnotu, neprojeví se to na celkovém portfoliu nijak markantně. Avšak každý z fondů má jinou strategii, a každý investor si tak může zvolit to, nakolik rizikové bude právě jeho portfolio.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *