Po mateřské dovolené si můžete vzít dovolenou – máte na ni nárok

Málokterý zaměstnavatel tuto skutečnost ženám odcházejícím na mateřskou dovolenou sdělí, ale pravdou je, že z mateřské dovolené jim plyne nárok na dovolenou. Tu si mohou vybrat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, aby tak získali co nejvíce možných finančních prostředků.

Mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou nemá nárok každý. Dostane ji ta zaměstnankyně, která za poslední dva roky odpracovala minimálně 270 dní (a za toto období řádně odváděla pojištění). Taktéž musí být v den nástupu na mateřskou dovolenou stále účastná na nemocenském pojištění (musí tedy mít pracovní poměr). Aby mohla být mateřská dovolená vyplácena, žena nesmí nadále pro svého zaměstnavatele dále pracovat (může ale pracovat pro jiného zaměstnavatele). Délka vyplácení mateřské dovolené je 28. týdnů (v případě vícerčat pak až 37. týdnů).

Rodičovská dovolená

Délku rodičovské dovolené si matka, popřípadě i otec, určují sami. Také rozhodnutí, zda jeden z rodičů nastoupí na rodičovskou dovolenou, je na každém. Rodiče musí v případě zájmu podat žádost o čerpání rodičovské dovolené. Nárok na ni máte kdykoli po skončení mateřské dovolené, nejdéle však do věku 3 let dítěte.

Kdy se jedná o výkon práce?

Zákoník práce posuzuje mateřskou dovolenou jako výkon práce, i když žena do práce nedochází. Oproti tomu rodičovská dovolená za výkon práce považována není. Z toho plyne následující – za mateřskou dovolenou se ženě načítá také nárok na dovolenou, kterou si může po skončení mateřské dovolené vybrat – na základě písemné žádosti u zaměstnavatele. A ten je povinen této žádosti vyhovět. Důležité ale je, abyste si tuto dovolenou vybrali ihned po skončení mateřské, v průběhu rodičovské dovolené už tento nárok nemáte. Poznamenejte si někde do kalendáře, kdy vám bude končit mateřská dovolená, ať můžete včas o tuto výhodu zažádat.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.