Zvýšení minimální mzdy a s ním spojené změny

Výplata

Od ledna letošního roku došlo k navýšení minimální mzdy z 12 200 korun na 13 350 korun. Základní hodinová sazba je tedy 79,80 Kč. Aktuálně v česku minimální mzdu pobírá cca 150 tisíc lidí. Týká se všech pracujících na hlavní pracovní poměr i na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a vychází z týdenní pracovní doby. V případě, že má zaměstnanec kratší pracovní dobu, zmenšuje se v daném poměru i minimální mzda. Výše minimální mzdy má dopad na různé skupiny obyvatel – důchodce, nezaměstnané nebo třeba rodiče malých dětí. Změny mají totiž vliv také na výši některých daňových slev, záloh na zdravotní pojištění nebo limit pro zdanění důchodů.

Zaručená mzda

Nejnižší možný výdělek, na který mají zaměstnanci nárok dle odbornosti profese a její složitosti, je zvýšen v rozmezí od 1 150 do 2 300 korun. Menší, než zaručenou mzdu lidé ze zákona ve své profesi dostat nemohou.

Školkovné

Daňová sleva za umístění dítěte do školy je v roce 2019 celkem 13 350 korun. Podmínkou pro její získání je roční výdělek alespoň šestinásobku minimální mzdy.

Zdravotní pojištění

Pro osoby bez zdanitelných příjmů, za které neplatí zdravotní pojištění stát, musí zaplatit o 156 korun více než loni. Platí pro všechny, kteří za celý kalendářní měsíc nemají žádné příjmy ze zaměstnání nebo nejsou OSVČ.

Maximální výdělek na úřadu práce

Lidé, kteří jsou vedeni na úřadu práce, nesmí výdělkem z tzv. nekolidujícího zaměstnání přesáhnout polovinu minimální mzdy, což je 6 675 Kč. Přivydělat si mohou na základě dohody o pracovní činnosti nebo zkráceného úvazku.

Osvobození důchodu od daně

Platbám pojistného státní důchody nepodléhají, daň z příjmu podléhají pouze ty nad limitem, který je 36násobek minimální mzdy, tzn. 480 600 korun. Takové roční důchody jsou výjimkou, danit se tak bude jen ve výjimečných případech.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.