Podpis dokumentu

OSVČ a změna zdravotní pojišťovny v přehledu o příjmech a výdajích

Od 1. ledna do 1. července je možné změnit zdravotní pojišťovnu.  Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a změnili jste pojišťovnu od poloviny roku 2018, musíte za rok 2018 odevzdat přehled o příjmech a výdajích a to jak u nové zdravotní pojišťovny, tak u staré zdravotní pojišťovny. Je to totiž povinnost ze zákona.

Za nesplnění nebo neodevzdání přehledu hrozí pokuta

Při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích je třeba věnovat velkou pozornost, protože za nesplnění zákonné povinnosti může zdravotní pojišťovna udělit pokutu ve výši až 50 tisíc korun.  Při neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích zároveň nezaniká právo zdravotní pojišťovny jednak na úhradu pojistného na veřejném zdravotním pojištění, které budete dlužit, tak i na další penále.

Co vyplnit do přehledu?

V přehledu o příjmech a výdajích musí být uveden roční příjem, roční výdaj ze samostatné výdělečné činnosti a také počet měsíců, po dobu kterých byla osoba samostatně výdělečně činná pojištěna u dané pojišťovny v roce 2018. Nerozlišuje se však, zda se jednalo o příjmy během první nebo druhé poloviny roku.  Při změně zdravotní pojišťovny je z toho důvodu zdravotní pojištění vypočtené u obou zdravotních pojišťoven stejně. Lišit se může pouze částka za zaplacené měsíční zálohy.

Vedlejší pracovní činnost

Odevzdání dvou přehledů o příjmech a výdajích za uplynulý rok 2018 se týká všech osob samostatně výdělečně činných, které změnili během roku pojišťovnu, to už víme.  Odevzdání přehledu se týká ale také všech OSVČ s vedlejší samostatnou výdělečnou činností.  Zaměstnanci, kteří si během roku přivydělávají touto vedlejší samostatnou výdělečnou činností, neplatí zálohy na zdravotním pojištění v průběhu roku, ale doplácí až jednorázově při odevzdávání přehledu o příjmech a výdajích.  U vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu. Nemusí být však dodržen minimální vyměřovací základ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *