Znáte základní způsoby provedení exekuce

Exekuce

Víte, jak může být řešena exekuce? Je to dáno přímo zákonnou normou, a to konkrétně exekučním řádem. Ten jasně stanovuje jako pořadí, tak i způsob průběhu exekuce. Tyto způsoby fakticky existují hned 4 a my si je postupně přiblížíme.

Srážky ze mzdy a ostatních příjmů

Tradičně se strhává konkrétní suma z příjmů daného dlužníka. Jednat se může o různé příjmy, a to konkrétně o:

–          výplatu u zaměstnavatele,

–          zisk z podnikání,

–          mateřskou,

–          rodičovskou,

–          důchod.

V žádném případě nemůže být z daných příjmů odečítána takzvaná základní částka. Ta činila v loňském roce 6 225 korun. Dále také nelze odečítat částku na manžela či manželu ve výši 1 556 korun. Způsob samotného výpočtu je stanoven v rámci nařízení vlády č. 595/2006 Sb., jež se týká nezabavitelných příjmů.

Přikázání dané pohledávky

Co vlastně tento termín znamená? Figuruje zde výraz poddlužník. Konkrétně se jedná o osobu, která půjčila dlužníkovi peníze. Ta musí v tomto případě vrátit finanční prostředky přímo exekutorovi. Poddlužníkem může být jakákoli osoby, většinou se jedná o kamaráda či příbuzného dlužníka.

Blokace bankovního účtu dlužníka

Dlužník v tomto případě ztratí možnost ovládání svého vlastního bankovního účtu. Nebude z něj moci platit a samozřejmě vybírat finanční prostředky. Vybrat bude moci pouze sumu v celkové výši dvojnásobku životního minima. V případě vlastnictví většího množství účtů platí jednorázový výběr jen pro jeden z nich.   

Prodej věcí movitého a nemovitého charakteru

Jedná se o takzvanou mobiliární a imobiliární exekuci. Oba typy exekuce se nesmí týkat věcí potřebných pro uspokojování základních hmotných potřeb. Typickými příklady budiž třeba pračka, sporák, postel a další věci. Dále také nemůže jít o věci sloužící k vykonávání jistých profesí. Charakteristické jsou třeba výbava hudebníka, náčiní zedníka, počítat pro IT specialistu a podobně.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.