Nevyčerpaná dovolená při konci poměru – jaké máte možnosti

dovolená

Pokud končíte v zaměstnání a zbývá vám ještě nevyčerpaná dovolená, pak máte více možností, jak takovou situaci řešit. A právě na tyto způsoby se dnes podíváme. Pojďme tedy na to!

Dovolená z aktuálního a předchozího roku

Pokud ukončujete pracovní poměr, mohou vzniknout situace, že budete mít nevyčerpanou dovolenou. Pokud jde o dovolenou za aktuální kalendářní rok, tedy za rok, ve kterém dává zaměstnanec výpověď nebo se mu jinak ukončuje pracovní poměr, pak platí obecná úprava. Zaměstnavatel tedy může nařídit čerpání dovolená, a to i ve výpovědní době. Dále může jít o dny dovolené, které byly převedeny z předchozího roku, kvůli jejich nevyčerpání.

Čerpání dovolené ve výpovědní době

Zaměstnavatel může určit, že dovolená bude čerpána ve výpovědní době. Neexistuje však automatický nárok na tento postup. Stát se může tedy také to, že budete celou výpovědní dobu, byť máte dostatek dovolené, pracovat na pracovišti. Pokud zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak, musí být čerpání dovolené oznámeno minimálně 14 dní předem.

Kdy lze dovolenou proplatit

Nedojde-li k vyčerpání dovolené, má zaměstnanec právo na proplacení dovolené. Jde o jediný případ dle českého pracovního práva, kdy lze takto dovolenou „přeměnit“ na peníze. Při takovém proplacení příslušní zaměstnanci náhrada mzdy.

Převedení dovolené do nové práce

Pokud mění zaměstnanec v průběhu roku práci, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou nebo její část, na kterou mu vznikl nárok pří práci u předchozího zaměstnavatele. Musí o to však zaměstnanec požádat nejpozději před skončením pracovního poměru u předchozího zaměstnavatele a oba zaměstnavatelé se dohodnou na výši náhrady mzdy.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.mesec.cz/clanky/koncite-v-praci-ale-zbyva-vam-dovolena-co-s-tim-jake-mate-moznosti/, https://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/dovolena-ve-vypovedni-dobe-muzu-si-ji-vybrat/

Náhledové foto – Pixabay