Nároky při nevyčerpání loňské dovolené

Práce

Stalo se vám, že jste nevyčerpali všechny dny dovolené, na které jste měli nárok za minulý rok – tedy rok 2021? Pak dávejte pozor. Řekneme si totiž, jak se má dle pracovního práva postupovat a na co všechno máte nárok. Pojďme na to!

Převedení dovolené do dalšího roku

Čerpání dovolené obecně určuje zaměstnavatel. Dle zákoníku práce však musí přihlédnout k oprávněným zájmům zaměstnance. Dále zákoník stanoví, že zaměstnavatel musí mít na každý kalendářní rok připravený plán čerpání dovolené. Z toho plyne, že případy, kdy zaměstnanci zbyde dovolená z minulého roku, by měly být spíše méně časté a výjimečné. Od loňského roku mají po novele zákoníku práce zaměstnanci nárok na žádost o převod dovolené do dalšího kalendářního roku. Zaměstnanec musí o tento převod písemně požádat. Převést si může dovolenou jen v rozsahu, který přesahuje ten zákonný. Cokoli nad 20 dní (u pedagogů a státních zaměstnanců je to více) dovolené tak lze převést do dalšího roku.

Vyčerpání dovolené v následujícím roce

Pokud není dovolená řádně vyčerpaná v daném roce, může to být z více důvodů, které svědčí jak straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. U zaměstnavatele se může stát, že naléhavé pracovní důvody nedovolí všem vyčerpat řádně dovolenou. V takovém případě se však zaměstnanec nemusí bát. Tato dovolená se automaticky převede do dalšího kalendářního roku. Stane se tak však jen a pouze při nevyčerpání u tohoto důvodu. Důvody nevyčerpání mohou být i na straně zaměstnance. Pokud nebyla dovolená čerpána z důvodu pracovní neschopnosti, mateřské či rodičovské dovolení, musí zaměstnavatel určit čerpání dovolené nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.  Když zaměstnavatel neurčí čerpání do 30. června roku následujícího po roce, kdy vznikl nárok na dovolenou, má právo si určit čerpání zaměstnanec sám.

Lze si nevyčerpanou dovolenou nechat „proplatit“?

Obecně nikoli. Zákoník práce zná jen jeden případ, kdy je taková praxe možná. Zákonodárce totiž primárně chce, aby byla dovolená skutečně čerpána a zaměstnanec si „odpočinul“ od práce. Nikoli aby za vidinou proplacení dovolenou oželel. Nechat si takzvaně proplatit nevyčerpanou dovolenou zákoník práce dovoluje jen v případě skončení pracovního poměru, kdy již nelze nadále dovolenou vyčerpat.

Zdroj: Zákoník práce, https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/dovolena-nevycerpana-cast-prevod-pravidla-proplaceni.A220110_133557_podnikani_sov
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.