Jaký příspěvek na péči o seniora vám může stát poskytnout

Ruce

Stáří není zrovna životní etapou, na kterou by se kdokoliv z nás těšil. Se stářím se totiž nevyhnutelně pojí nástup stále vážnějších zdravotních problémů. Nikdo z nás na to nechce myslet, ale je velmi pravděpodobné, že i na nás dolehnou v pokročilém věku problémy se zdravím. A je bohužel také poměrně pravděpodobné, že půjde o problémy vážné. Dříve, než dojde na nás, si to ale vyzkoušíme u svých rodičů. V takovou těžkou chvíli je dobré vědět o tom, jaký příspěvek lze čerpat v případě, že se o seniora staráte.

Zákonné nároky

Každý člověk, který pečuje v domácím prostředí o seniora z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu, má nárok na státní příspěvek. Přesné podmínky, stejně jako výši příspěvku definuje konkrétně Zákon o sociálních službách.

Příspěvek tedy mohou čerpat lidé, kteří o seniora pečují doma, ať již sami, anebo prostřednictvím ošetřovatelky nebo asistenční služby. Naopak, pokud je senior v nemocnici, domově po seniory apod., příspěvek náleží přímo danému zařízení.

Senior

Foto: Pixabay

Výše příspěvku

Konkrétní částka, na kterou má dotyčný nárok, je dána tzv. stupněm závislosti seniora na druhé osobě. Tento stupeň je dán tím, jak je senior schopen zvládat základní životní potřeby, od péče po domácnost přes oblékání či stravování až po pohyb nebo vykonávání fyziologických potřeb.

Stupeň závislosti je učen číslem I (lehká závislost), až IV (úplná závislost) a pohybuje se v závislosti na tom od 880 Kč po 19 200 Kč za měsíc. O příspěvek se žádá na Úřadu práce, který jej také následně vyplácí. Při podání žádosti je nutno počítat s tím, že k rozhodnutí vede často dlouhá cesta a ze zákona může jít až o 105 dní.

Současně s příspěvkem na péči lze žádat i o příspěvek na pořízení zdravotní pomůcky v případě zrakového, sluchového či tělesného postižení.

Zdroj informací: https://www.tenacz.cz/pece-o-nase-nejblizsi/inkontinence-a-souvisejici-zmeny/novinky_cz/28cgr_prispevek_na_peci_o_seniora

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.