Nájemní smlouva – na co dát pozor, než ji podepíšete

Smlouva

Pro velkou část domácností je bydlení v nájmu samozřejmostí. Před podpisem nájemní smlouvy k bytu či jiné nemovitosti je však potřeba dát si na několik věcí pozor. Pronajímatel je v objektivně silnějším postavení, které ne vždy vyrovnají zákonné ochrany nájemce. Na co tedy pozor, než se z nájmu zavážete?

Výše kauce

Složení jistoty, která se často nazývá jako takzvaná kauce, je zcela běžný zajišťovací instrument u mnoha smluv včetně těch nájemních. Zde je zcela typické. Zákon však stanoví, kolik může jistota (kauce) maximálně činit. Jde-li o nájemní bydlení, může být jistota pouze ve výši maximálně tří nájmů bez služeb. Není to však tak jednoduché. Pokud je ve smlouvě sjednána také smluvní pokuta, tedy částka, kterou musí nájemce zaplatit, poruší-li konkrétní ustanovení smlouvy, pak jistota a částka pokuty nesmí v souhrnu překročit trojnásobek nájemného.

Pozor na předání bytu

Další vykřičník by se vám měl objevit, když se předává předmět nájmu, tedy příslušná nemovitost. Zdokumentujte si, jak byt vypadal předtím, než jste jej začali užívat. Pokud se sepisuje při předání bytu protokol, což je více než vhodné, zaneste do protokolu cokoli, co vás zaujme. Menší poškození, chybějící věci a podobně. Při vracení bytu bude lépe zdokumentováno to, jaké případné vady zde již byly, a jaké jste způsobili vy jako nájemci.

Doložka zvyšování nájemného

Dávejte si také ve znění smlouvy pozor na to, jak je případně smluvně ošetřeno zvyšování nájmu. Pokud zde taková zmínka není, je to pro vás výhodná situace a výše nájemného se nesmí po dobu nájmu měnit. Měnit ji lze jen souhlasem obou stran, a pokud nebudete souhlasit, může se nájemce obrátit na soud, který však určí zvýšení nájemného jen vzhledem důležitým okolnostem. Zpravidla nebude stačit, že je inflace XY procent a pronajímatel si „zapomněl“ sjednat inflační doložku. Často však takzvané inflační či valorizační doložky v nájemních smlouvách existují. Platí však, že ujednání musí odpovídat následujícímu pravidlu. Zvýšení nájemného svou výší musí odpovídat obvyklému zvýšení v místě a čase a v posledních třech letech se nesmí nájemné zvýšit o více jak 20 %. Kdyby ujednání smlouvy toto nesplňovalo, uplatní se zákon a zvýšení nájmu smí být tak jen maximální 20% v posledních třech letech.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/737320/nejvetsi-pasti-najemniho-bydleni-advokat-radi-na-co-dat-pred-podpisem-smlouvy-pozor.html?kapitola=2755066, https://www.byty.cz/blog/na-co-si-dat-pozor-a-co-je-dulezite-v-najemni-smlouve-10/

Náhledové foto – Pixabay