Stavební spoření

Na co pozor u nájemní smlouvy?

Pokud se rozhodnete pronajímat svůj byt nebo dům, určitě je zapotřebí sepsat co nejlepší nájemní smlouvu. Dnes se podíváme, jaká pravidla se této smlouvy týkají a na co si dát pozor. Pojďme se na to tedy podívat zblízka.

Doba nájmu

Pokud pronajímáte vaše prostory je pro vás, jako pro pronajímatele, důležité stanovit dobu, na kterou se zavazujete nájem nájemci poskytovat. Pokud vám bude tato doba v kontraktu chybět nemá to za následek jeho neplatnost. Není-li doba obsažena ve smlouvě, má se za to, že smlouva je na dobu neurčitou. To by vás zavázalo více, než chcete, a proto je dobré zde tuto dobu mít. Nejčastější praxe je nájemní smlouva na jeden rok, která se prodlužuje vždy na další rok prostřednictvím dodatků. Někdy je také dobré zvolit první období kratší. Na několik měsíců. V této době si můžete nájemce „proklepnou“. Pokud se bude chovat dobře, není problém smlouvu prodloužit a zvolit větší interval.

Výše nájemného

Důležité je zde také mít výši nájemného, které vám bude nájemce pravidelně platit. Pokud ve smlouvě neošetříte ani podrobnosti rozúčtování plateb a splatnost, platí to, co je obsaženo v občanském zákoníku. Tedy, že se částka platí vždy na měsíc dopředu, a to nejpozději do 5. dne daného období.  Ve smlouvě si také můžete ujednat ustanovení o každoročním zvyšování nájemného, což je pro vás, jako pro pronajímatele výhodné. Nejčastěji se tak děje skrze takzvanou inflační doložku. Ta ve smlouvě funguje tak, že každý rok se nájemné zvyšuje o inflaci. Je zde však jedno zákonné omezení. Zvýšení si můžete stanovit i sami, avšak nesmí být vyšší než 20 % za uplynulé tři roky.

Můžu nájemci zakázat zvířata?

Častým problémem pronajímatelů jsou domácí mazlíčci jejich nájemců. Ve smlouvě však nelze omezit nájemci mít v domě nebo bytě například psa nebo kočku. K takovému ustanovení ve smlouvě by se tedy nepřihlíželo. Nájemce by však měl vlastníka domu nebo bytu předem „varovat“. Ten, kdo prostory pronajímá, však může například v souvislosti s přítomností zvířat požadovat vyšší kauci (maximálně trojnásobek měsíčního nájmu), nebo třeba zvýšený nájem.

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *